Marți, 24 iulie 2012 la ora 17:39

Fiica Mea prea iubită, este foarte aproape timpul ca misterele finale ale Dumnezeului cel Preaînalt să fie revelate întregii lumi.

Fiica mea, vocea ta va finaliza în cele din urmă planul lui Dumnezeu pe pământ pentru a descoperi Adevărul celei de-a Doua Mele Veniri.

Tu, fiica Mea, ești cel de-al 7-lea Înger trimis să îi pregătească pe copiii lui Dumnezeu pentru a reînnoi credința lor, astfel încât ei să poată fi salvați.

În timp ce vei dezvălui secretele celor șapte peceți pe care Eu, Isus, Mielul lui Dumnezeu, le deschid acum, mulți se vor înfuria.

Acele minciuni haíne spuse de către cei care se pretind a fi slujitori ai Bisericii Mele vor fi scoase la iveală de glasul vocii tale.

Vor fi dezvăluite și arătate în văzul tuturor, toate minciunile și actele josnice săvârșite de către adepții lui satana care îndrăznesc să se declare ca fiind adepții Mei.

Noua Biserică falsă creată de anticrist va fi arătată așa cum este ea în realitate.

Orice încercare de a îi induce în eroare pe copiii lui Dumnezeu se va întoarce împotriva lor atunci când se intensifică lupta pentru salvarea omenirii.

Toată lumea va avea mărturia blasfemiei rostite de către cei care nu vorbesc în Numele Meu Sfânt, deși mulți nu vor accepta Adevărul lui Dumnezeu așa cum este dat acum lumii.

Cuvântul, tăinuit atât de multă vreme și închis până spre sfârșit, se revarsă șuvoi de pe Buzele Mele.

Nici un om nu va fi exclus de la Adevăr. Tuturor li se va arăta Cuvântul Adevărat pentru că Eu pregătesc, încă o dată, salvarea omenirii de la osânda veșnică.

Profețiile date lui Ioan și nedezvăluite până acum, sunt prezentate în acest timp ca să trezească lumea.

După atâta timp, Evangheliile vor fi din nou răspândite în întreaga lume.

Orbii vor vedea din nou.

Muții vor vorbi Adevărul – care va curge ca mierea de pe buzele lor.

Surzii vor asculta, și Adevărul le va aduce mângâierea care a lipsit atâta timp din viața lor.

Apostazia (necredința) se va frânge și sufletele deschise și neexperimentate, înfometate de Adevăr, în cele din urmă îl vor accepta cu brațele deschise.

Puterea lui Dumnezeu se va manifesta acum peste tot.

Fiți siguri că armata lui satana și cei care-l urmează vor face tot posibilul pentru a bloca această Carte a Adevărului, ca să nu fie dată lumii.

Ei vor fi neputincioși împotriva ei, chiar dacă nu va părea așa.

Acum Cerurile așteaptă acel timp de a uni întreaga omenire pentru Reîntoarcerea Mea Glorioasă.

Nu mă părăsiți niciodată. Întâmpinați-Mă cu bucurie în timp ce Eu vă pregătesc pentru a Doua Mea Venire Glorioasă.

Aduceți cu voi și familia voastră și veniți în brațele Mele în timp ce Mă pregătesc să vă învălui cu protecția harurilor Mele speciale din Cer.

Vă chem pe toți să recunoașteți ultima chemare, prin cel de al 7-lea Mesager al Meu, căruia i s-a dat autoritatea de a revela cele șapte trâmbițe, care conțin cele șapte peceți, în timp ce corul de îngeri se pregătește pentru dezvăluirea profețiilor.

Al vostru Isus