Miercuri, 29 august 2012 la ora 23:00

Prea iubita Mea fiică, bătălia începe acum.

Pentru fiecare lege gravă promulgată de națiunile lumii, și care se opune Legilor lui Dumnezeu, forțe pedepsitoare vor cădea asupra lor prin mâna Tatălui Meu.

Fiecare ofensă diabolică, iscată întru sfidarea Legilor lui Dumnezeu, va fi atacată și națiunile vor suferi pentru păcatele lor.

Așa cum Milostivirea lui Dumnezeu este măreață și se va revărsa cu cea mai neîngrădită mărinimie pentru salvarea sufletelor, așa și pedeapsa lui Dumnezeu va fi dezlănțuită pentru a opri răspândirea răului.

Binele împotriva răului este o bătălie între Dumnezeu, Tatăl Meu cel Veșnic, și satana. Este foarte simplu.

Cei care urmează Legile lui Dumnezeu vor fi ocrotiți.

Aceia pentru care aceștia se roagă și oferă un sacrificiu personal întru ispășirea păcatelor lor, vor fi priviți cu îngăduință.

Aceia care refuză să Îl urmeze pe Dumnezeu, deși cunosc Adevărul, și care infestează alte suflete prin legi rele rânduite în sânul națiunii lor, vor fi pedepsiți.

Vor urma de acum multe furtuni, inundații și cutremure.

Pentru că fiecare insultă adusă lui Dumnezeu va fi întâmpinată cu înverșunare fermă astfel încât, în timp, purificarea să poată fi împlinită.

Niciodată să nu uitați că dragostea pentru Dumnezeu trebuie să vină din inimă.

Dacă negați Cuvântul lui Dumnezeu veți suferi pentru aceasta.

Dragostea de Dumnezeu trebuie să fie fără prihană. Frica de Dumnezeu este parte firească a legăturii cu Preaînaltul Creator al tuturor lucrurilor și este parte a acestei iubiri.

Trebuie arătat respect pentru Legile lui Dumnezeu.

Când acest respect lipsește, iar omul ia în derâdere Legile lui Dumnezeu, corupând umanitatea, mânia Tatălui Meu va fi dezlănțuită.

Al vostru, Isus