Joi, 04 februarie 2016

Am primit un e-mail pe care dorim să-l împărtășim cu voi.

Limba română:

”Dragii mei frați,
Duminica trecută s-au întâlnit la Koln o parte a administratorilor (de grupuri) și traducătorilor, și legat de aceasta, doresc să vă împărtășesc următoarele:
Vizionara este bine și primește în continuare mesaje cu conținut privat, mai târziu vom primi și noi. Marele Avertisment este foarte aproape, de aceea tot timpul nostru liber să-l rezervăm rugăciunii. Să mergem săptămânal la spovedanie pentru ca să fim în stare de har atunci când Avertismentul va avea loc. Pe lângă rugăciunile obișnuite (rugăciunea 33 -a Peceții- și cele pentru ziua respectiva) să ne rugăm rugăciunea 24 și rugăciunea 8 și să le răspândim și printre acei frați ai noștri care nu sunt catolici!
Urmăriți evenimentele ce au loc în lume și veți ști când ne vor atinge Razele Milostivirii ! A fost dat și un mesaj pe tema aceasta: ai mei (cei care mă urmează) vor ști când va fi revărsarea Milostivirii. Suntem Rămășița Armatei lui Isus, să ne rugăm pentru membrii familiei noastre, pentru prieteni, cunoscuți, ca toți să accepte Mâna Milostivă a lui Isus!”

Limba maghiară:

"Kedves Testvéreim!
A múlt vasárnap találkoztak Kölnben az adminok és a fordítók egy része és ezzel kapcsolatban a következőket szeretném megosztani veletek:
A látnoknő jól van és továbbra is kap magánjellegű üzeneteket, később mi is kapni fogunk. Nagyon közel a Nagyfigyelmeztetés, ezért minden szabad időt fordítsunk imára. Hetenként menjünk gyónni, hogy a kegyelem állapotában legyünk, amikor a Nagyfigyelmeztetés bekövetkezik. A szokásos Keresztes imák mellett (33. ima és a napi imák) imádkozzuk rendszeresen a 24 és a 8 imákat és adjuk oda azoknak a testvéreinknek is, akik nem katolikusok! Figyeljétek az eseményeket a világban, tudni fogjátok mikor érnek el bennünket az Irgalmasság Sugarai! Volt egy ilyen jellegű üzenet is: az enyéim (követőim)tudni fogják mikor lesz Irgalmasságom kiáradása. Jézus Maradék Hadserege vagyunk, imádkozzunk családtagjainkért, barátainkért, ismerőseinkért, hogy mindannyian elfogadják majd Jézus Irgalmas Kezét!"

Preasfânta spovadă
Rugăciunea (8) a Cruciadei de Rugăciune
Marți, 22 noiembrie 2011 la ora 22:30 Această rugăciune trebuie spusă pentru a solicita clemență pentru iertarea păcatelor, în timpul și după Avertisment.
Preaiubite Isuse, îți cer iertare pentru toate păcatele mele, pentru suferințele și jignirile pe care le-am provocat altora. Mă rog cu umilință pentru harurile prin care să pot evita să Te mai rănesc și, după Voia Ta, să ofer o penitență. Eu Te implor și pentru iertarea păcatelor pe care le-aș putea face în viitor și care-Ți vor provoca durere și suferință. Ia-mă cu Tine în Noua Eră de Pace pentru ca și eu să devin parte a Familiei Tale, pentru eternitate. Te iubesc, Isuse. Am nevoie de tine, Isuse. Te cinstesc pe Tine, Isuse, și tot ce Te reprezintă. Ajută-mă, Isuse, să fiu demn să intru în Împărăția Ta. Amin.

Pentru indulgență plenară, spre iertarea completă a păcatelor
Rugăciunea (24) a Cruciadei de Rugăciune
Marți, 31 ianuarie 2012 la ora 09:30 Trebuie ca ei să spună această rugăciune timp de 7 zile consecutive și li se va da Darul Iertării totale și Puterea Duhului Sfânt.
O, Isuse, Tu ești lumina lumii, Tu ești lumina strălucitoare care atinge fiecare suflet. Milostivirea și iubirea Ta sunt nemărginite. Noi nu suntem vrednici de jertfa Morții Tale pe Cruce, deși știm că Dragostea Ta pentru noi este mai mare decât dragostea pe care noi Ți-o purtăm. Dă-ne, Doamne, darul umilinței, pentru a fi demni de Noua Ta Împărăție! Umple-ne cu Duhul Sfânt pentru a putea mărșălui în armata condusă de Tine, pentru mărturisirea Adevărului Cuvântului Tău Sfânt, ca să-i pregătim pe frații și surorile noastre pentru a Doua Ta Venire Glorioasă pe Pământ. Te lăudăm! Te slăvim! Ne jertfim pe noi înșine, durerile noastre și suferințele noastre, oferindu-Ți-le în dar pentru salvarea sufletelor. Te iubim, Isuse. Ai milă de toți copiii Tăi, oriunde s-ar afla. Amin.

Citate din mesajele MDM

Fiica Mea mult iubită, prin Autoritatea Tatălui Meu, Dumnezeu cel Preaînalt, doresc să le spun tutoror celor care suferă în Numele Meu, că se apropie timpul pentru ca Marele Avertisment să aibă loc. Aceia dintre voi, cărora li s-a dat cunoștință despre această zi, Ziua cea Mare a Milostivirii Mele, vor vedea semnele în curând. Trebuie să vă mărturisiți păcatele în fața Mea, pentru ca să fiți pregătiți pentru acest eveniment, care va șoca lumea. 15 noiembrie 2013

Prea iubita Mea fiică, astăzi au început pregătirile pentru Intervenția Mea de Mare Milostivire, menită să transforme inimile oamenilor din piatră în aur. Cei ai căror ochi pot vedea și cei care sunt atenți la Promisiunea Mea de a oferi tuturor șanse egale de mântuire vor observa semnele legate de vreme. 14 decembrie 2013

Acum recunoști adevărul și accepți mesajele ca fiind reale. Fiica Mea, scrie următoarele: viteza cu care se desfășoară profețiile devine evidentă pentru toată lumea. Urmărește schimbările ce se petrec în Biserica Mea căci acesta este unul dintre primele semne. Atunci înșelătorul îi va induce în eroare pe discipolii Mei. Al doilea semn se va arăta în modul în care mulți dintre voi nu vor mai avea controlul în propriile lor țări. Aceasta cuprinde controlul bunurilor materiale și controlul armatei. Copiii Mei, conducătorii voștri și toți aceia care răspund de masele de oameni, vor pierde controlul. Vor deveni ca niște bărci fără cârmaci. Acea barcă va avea un drum fără țel și ei se vor pierde. 15 noiembrie 2010

Să nu te înșeli, schimbările sunt în curs și în curând vor fi arătate atâtea semne premergătoare, încât vor fi puțini aceia care nu le vor observa. Semnele despre care vorbesc sunt cele date prin vizionarii Mei prin intermediul aparițiilor Preaiubitei Mele Mame în Europa. Mulți oameni care-și deschid inima și își eliberează sufletul prizonier, vor înțelege că aceste comunicări vin din Ceruri. Când copiii Mei vor vedea semnele miraculoase care vor fi vizibile în Soare, ei vor recunoaște atunci adevărul. 26 noiembrie 2010

Eu vă voi arăta acum semne de tot felul, pretutindeni în lume. Cei care sunt binecuvântați cu Darul Duhului Sfânt vor ști că acestea v-au fost trimise vouă din Porunca Preaiubitului Meu Tată. 06 mai 2015

Bucurați-vă când cerul va părea că explodează pentru că veți ști că Eu vin
Duminică, 02 octombrie 2011 la ora 15:00
Draga Mea fiică, tiparele vremii nu vor mai fi aceleași și acesta este încă un semn că timpurile se schimbă. Vor veni și alte schimbări. Soarele va începe să pulseze și să se rotească în vreme ce lumea se va pregăti pentru Avertisment.
Va apărea Crucea Mea, mai întâi. Oamenii vor fi speriați, dar aceasta este dată ca semn, pentru ca să vă pregătiți în sufletele voastre și să cereți răscumpărarea păcatelor pe care le-ați comis. Făcând aceasta nu veți suferi în timpul Avertismentului.
Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă, credincioșii mei de pretutindeni. Bucurați-vă când cerul va părea că explodează, pentru că veți ști că Eu vin cu adevărat în lume. În sfârșit lumea nu va mai putea să Mă renege. Dragostea Mea va iradia în fiecare colț al lumii, în timp ce Eu voi încerca să atrag la Mine sufletele de pretutindeni.
Atât de neașteptat va fi acest eveniment încât întreaga lume se va opri în mare șoc. Când își vor reveni, încet, mulți nu vor fi siguri legat de cele întâmplate. Când Eu voi veni, va veni și satana și demonii din iad și vor încerca să devoreze sufletele copiilor Mei. De aceea vă îndemn să stropiți prin casă cu Apă Sfințită și să aveți lumânări binecuvântate pretutindeni. Trebuie să vă protejați.
Înainte de eveniment vă rog următorul lucru. Rugați-vă pentru cei care nu vor găsi în inima lor puterea să accepte Adevărul învățăturilor Mele. Rugați-vă în special pentru cei care fac eforturi extraordinare să nege existența Mea, deși sunt conștienți de Răstignirea Mea, menită să-i salveze.
Amintiți-vă că am murit pentru a vă salva pe fiecare dintre voi. Amintiți-vă că de data asta vin din nou să vă salvez, pe fiecare dintre voi. Nu-l exclud pe niciunul dintre voi.
Aceasta este șansa voastră, copii, să vă asigurați un loc în Era de Pace care va veni pe pământ. De ce nu ați vrea să faceți parte din ea? De ce ar vrea cineva să aleagă cu bună știință adâncimile iadului, în locul acestui mare dar?
Bucurați-vă. Rugați-vă. Mulțumiți-i lui Dumnezeu Tatăl pentru acest Mare Avertisment. Îmbrățișați acest dar cu dragoste și bucurie în inimile voastre.
Mântuitorul vostru, Isus Cristos