Marți, 29 octombrie 2013 la ora 19:30 citește mesaj

Mamă a Mântuirii, ajută-mă pe mine, un smerit slujitor al lui Dumnezeu, să apăr Preasfântul Său Cuvânt în vremurile de strâmtorare.

Iubită Mamă, consacră-mă Fiului tău, ca El să mă poată acoperi cu Scumpul Său Sânge.

Prin mijlocirea Fiului tău Isus Cristos, dă-mi harul, puterea și voința de a rămâne în Adevărul Învățăturilor lui Cristos în vremurile de restriște care vor mistui Preasfânta Lui Biserică de pe Pământ.

Amin.