Marți, 29 octombrie 2013 la ora 19:30

Copila Mea dulce, Cerurile se alătură în unire cu Fiul Meu, ca să vină în ajutorul acestor preoți sfinți care se vor afla în mijlocul unei mari bătălii. Foarte multe dintre aceste prețioase suflete vor avea de îndurat o cumplită durere și suferință atunci când vor fi martore la ereziile care vor țâșni din interiorul Bisericii. Ei vor fi confuzi, înspăimântați și mulți vor simți că nu au către cine să se întoarcă. Atunci ei trebuie să se întoarcă la Mine, să îmi ceară să îi consacru pe ei Fiului Meu, astfel încât El să poată revărsa peste ei fiecare picătură a Sângelui Său Prețios. Când vor fi acoperiți cu acest Dar, ei vor ști ce să facă. Ei trebuie să știe că Eu i-am avertizat pe copii Mei de-a lungul secolelor despre această apostazie nelegiuită care a fost plănuită de către cel rău.

Biserica Fiului Meu va deveni lăcașul anticristului și, acum când Adevărul a fost revelat, mulți se vor simți înspăimântați și vor suferi durerea Biciuirii Fiului Meu. Biserica Fiului Meu va fi persecutată, distrusă, desacralizată – până când, în cele din urmă, va găzdui tronul pe care va sta anticristul. De aici va declara anticristul că el este Cristos și că lumea va fi salvată prin el.

Acceptând minciunile, voi negați Adevărul. Ignorând Adevărul, voi veți crede într-o plasa a înșelătoriilor fabricate, țesută de către cel rău, care vă va prinde în capcană. Odată prinși, veți fi ispitiți să urmați mulțimile, din toate națiunile, care îi vor acorda mult respect anticristului. Vă rog, copii, recitați această Rugăciune a Cruciadei de Rugăciuni, pentru a lupta împotriva ereziilor care vor acoperi Biserica Fiului Meu pe Pământ.

Rugăciunea (125) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru a apăra Preasfântul Cuvânt al lui Dumnezeu

"O, Mamă a Mântuirii, ajută-mă pe mine, un smerit slujitor al lui Dumnezeu, să apăr Preasfântul Său Cuvânt în vremurile de strâmtorare. Iubită Mamă, consacră-mă Fiului tău, pentru ca El sa mă poată acoperi cu Scumpul Său Sânge. Prin mijlocirea Fiului tău Isus Cristos, dă-mi harul, puterea și voința de a rămâne în Adevărul Învățăturilor lui Cristos în vremurile de restriște care vor mistui Preasfânta Lui Biserică de pe Pământ. Amin."

Mergeți la Fiul Meu, dragi slujitori ai lui Cristos. Voi îi aparțineți Lui. El vă va ajuta în timpul persecuției. El nu vă va părăsi niciodată atunci când aveți nevoie.

Mama voastră preaiubită, Mama Mântuirii

Mesajul contine

Pentru a apăra Preasfântul Cuvânt al lui Dumnezeu
Rugăciunea (125) a Cruciadei de Rugăciune

Mamă a Mântuirii, ajută-mă pe mine, un smerit slujitor al lui Dumnezeu, să apăr Preasfântul Său Cuvânt în vremurile de strâmtorare.

Iubită Mamă, consacră-mă Fiului tău, ca El să mă poată acoperi cu Scu... citește tot