Duminică, 23 februarie 2014 la ora 16:03 citește mesaj

Dumnezeule, Unul Atotputernic, o, Dumnezeule Preaînalt, privește spre mine, un slujitor umil, cu dragoste și milă în Inima Ta.

Înnoiește-mă în Lumina Ta.

Ridică-mă din nou în Grațiile Tale.

Umple-mă cu Har, ca să mă pot oferi Ție spre a Te sluji cu umilință, potrivit Voinței Tale Preasfinte.

Eliberează-mă de păcatul mândriei și de tot ceea ce Te insultă și ajută-mă să Te iubesc cu o puternică și statornică dorință de a Te sluji în toate zilele vieții mele, acum și-n vecii vecilor.

Amin.