Duminică, 23 februarie 2014 la ora 16:03

Mult iubita Mea fiică, atunci când voința unui om este în conflict cu Voia lui Dumnezeu, o mare durere este îndurată de ambele părți. Omului i-a fost acordat de către Tatăl Meu darul liberei voințe și, ca atare, el este liber să facă în viață ce alegeri dorește, iar Dumnezeu nu va interfera cu acest Dar din Ceruri. Cu toate acestea, pentru cei care doresc să-Mi slujească Mie complet, cu intenția de a Mă ajuta să salvez sufletele altora, și care Mi-au dat darul voinței lor libere, va fi un drum foarte dificil de parcurs.

Când Îmi dați Mie voința voastră liberă, ca să fac ceea ce este necesar pentru mântuirea sufletelor, suferința pe care o veți îndura va fi foarte grea. Cum voința voastră nu vă mai aparține, natura umană fiind așa cum este, înseamnă că va apărea un conflict între voința liberă a omului și Voia lui Dumnezeu. Mulți oameni care Mă iubesc și care doresc să facă Voia lui Dumnezeu în viața lor, vor lupta mereu. Pentru a face Voia lui Dumnezeu, sufletul trebuie să renunțe la toate sentimentele de mândrie și la nevoia de a-și satisface propriile sale dorințe. Puteți sluji cu adevărat lui Dumnezeu doar dacă aveți încredere deplină în El și pentru binele tuturor îi oferiți Lui toate încercările și necazurile voastre.

Oamenii de bună-credință, care îi slujesc lui Dumnezeu și încearcă să-și trăiască viața așa cum El i-a instruit, se simt rușinați atunci când decad din starea de har. Disperați că s-au depărtat de Dumnezeu și L-au dezamăgit prin egoismul lor, prin sentimentul lor de auto-apreciere sau prin aroganță, ei își ascund apoi fața de Lumina lui Dumnezeu. Când îi luminează Adevărul, aceștia pot începe, brusc și fără avertisment, să se îndoiască de credința lor. Acum Îl iubesc pe Dumnezeu cu toată inima lor și se oferă complet în grija Sa, iar în minutul următor se rup de Izvorul Luminii. Atunci, acei oameni, judecând prin prisma intelectului uman, îi dictează lui Dumnezeu ceea ce ei sunt dispuși să facă pentru a-i sluji lui Dumnezeu, însă acest lucru va fi, de obicei, în condiții proprii. Da, sufletul poate spune lui Dumnezeu: “Te voi servi, dar cu condiția ca Tu să îmi acorzi cutare și cutare favoare”. Nu știți că nu puteți sluji la doi stăpâni, pentru că există doar un singur Dumnezeu și El Poruncește? Dumnezeu este Stăpânul a toate câte sunt și câte vor fi. Omul există pentru a-L servi pe Dumnezeu, și cu toate acestea Dumnezeu va face tot posibilul pentru a oferi mângâiere copiilor Săi.

Când vă dați seama că începeți să vă îndoiți de Dumnezeu ori vă pierdeți încrederea în Dragostea Lui sau în Promisiunea Lui, atunci trebuie să recitați această rugăciune a Cruciadei, care să fie cunoscută sub numele de Rugăciunea Pentru Reînnoire.

Rugăciunea (137) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru Reînnoire

"O, Dumnezeule, Unul Atotputernic, o, Dumnezeule Preaînalt, privește spre mine, un slujitor umil, cu dragoste și milă în Inima Ta. Înnoiește-mă în Lumina Ta. Ridică-mă din nou în Grațiile Tale. Umple-mă cu Har, ca să mă pot oferi Ție spre a Te sluji cu umilință , potrivit Voinței Tale Preasfinte. Eliberează-mă de păcatul mândriei și de tot ceea ce Te insultă și ajută-mă să Te iubesc cu o puternică și statornică dorință de a Te sluji în toate zilele vieții mele, acum și-n vecii vecilor. Amin."

Vă rog să rețineți că este foarte ușor să Îi întoarceți spatele Lui Dumnezeu și că este de ajuns o singură persoană ca să semene îndoială în sufletul vostru despre bunătatea lui Dumnezeu și despre marea Sa Milostivire față de toți copiii Săi.

Este nevoie de mult curaj și de multă hotărâre pentru a rămâne cu adevărat fideli Cuvântul lui Dumnezeu, însă fără să cereți haruri ca să-L slujiți în mod corespunzător, nu veți fi capabili să faceți acest lucru voi singuri.

Al vostru Isus

Mesajul contine

Pentru Reînnoire
Rugăciunea (137) a Cruciadei de Rugăciune

Dumnezeule, Unul Atotputernic, o, Dumnezeule Preaînalt, privește spre mine, un slujitor umil, cu dragoste și milă în Inima Ta.

Înnoiește-mă în Lumina Ta.

Ridică-mă din nou în Grațiile Tale.

Umple-mă cu Har... citește tot