Sâmbătă, 26 mai 2012 la ora 16:00 citește mesaj

Tată drag, în numele Fiului Tău Preaiubit care s-a jertfit pe Cruce pentru întreaga omenire, ajută-mă să rămân credincios Adevărului.

Acoperă-mă cu Prețiosul Sânge al Fiului Tău și dă-mi harul de a continua să Te slujesc pe Tine cu credință, încredere și onoare, pentru tot restul slujirii mele.

Nu-mi permite niciodată să mă rătăcesc de la adevărata însemnătate a Jertfei Sfintei Liturghii, sau de la prezentarea Sfintei Euharistii copiilor Tăi.

Dă-mi puterea să Te reprezint și să hrănesc turma Ta, așa cum ea trebuie hrănită cu Trupul, Sângele, Sufletul și Dumnezeirea Fiului Tău, Isus Cristos, Salvatorul Omenirii.

Amin.