Miercuri, 13 iunie 2012 la ora 16:00 citește mesaj

Preaiubita Mea fiică, așa cum Tatăl Meu Veșnic a dat moștenire omenirii Marele Dar al Peceții Sale, tot așa și copiii Săi trebuie să promită supunere față de Voința Sa Dumnezeiască.

Cer să facă acest legământ toți copiii Domnului care vor mărșălui în armata Sa, pentru a ajuta la salvarea sufletelor tuturor copiilor lui Dumnezeu, inclusiv ale păcătoșilor înrăiți.

Isus @ 13 iun 2012, 16:00

Dumnezeule Preaînalt, Tată Ceresc, Îți promit credința mea fermă, cinstindu-Te și supunându-mă Ție în toate, unindu-mă cu Voia Ta Divină pe pământ.

Eu, prin Sângele Sfânt al unicului Tău Fiu Preaiubit, adevăratul Mesia, îți ofer mintea mea, trupul meu și sufletul meu, în numele tuturor sufletelor, ca toți să putem intra uniți în Împărăția Ta Cerească și să se împlinească Voia Ta Dumnezeiască, precum în Cer așa și pe pământ.

Amin.