Miercuri, 13 iunie 2012 la ora 16:00

F

Fiica Mea mult iubită, așa cum Tatăl Meu Veșnic a dat moștenire un Mare Dar pentru omenire, Pecetea Sa, tot astfel și copiii Săi trebuie să jure credință față de Voia Sa Divină.

Eu îi rog pe toți copiii lui Dumnezeu, care vor mărșălui mai departe în armata Lui pentru a ajuta la salvarea sufletelor tuturor copiilor Săi, inclusiv ale păcătoșilor împietriți, să facă acest legământ.

Rugăciunea (59) a Cruciadei de Rugăciune: Un jurământ de credință față de Voința Divină

"O, Dumnezeule Preaînalt, Tată Ceresc, Îți promit credința mea fermă, cinstindu-Te și supunându-mă Ție în toate, unindu-mă cu Voia Ta Dumnezeiască pe pământ. Eu, prin Sângele Sfânt al unicului Tău Fiu Preaiubit, adevăratul Mesia, îți ofer mintea mea, trupul meu și sufletul meu, în numele tuturor sufletelor, ca să putem intra uniți în Împărăția Ta Cerească și să se împlinească Voia Ta Dumnezeiască, precum în Cer așa și pe pământ. Amin."

Trebuie să vă oferiți sufletele voastre Tatălui Meu Ceresc ca semn al Credinței voastre, în amintirea Morții Mele pe Cruce, astfel încât fiecare dintre voi să poată bea din Cupa Mântuirii.

Al vostru Isus

Mesajul contine

Un jurământ de credință față de Voința Divină
Rugăciunea (59) a Cruciadei de Rugăciune

Preaiubita Mea fiică, așa cum Tatăl Meu Veșnic a dat moștenire omenirii Marele Dar al Peceții Sale, tot așa și copiii Săi trebuie să promită supunere față de Voința Sa Dumnezeiască.

Cer să facă acest... citește tot