Vineri, 19 octombrie 2012 la ora 09:06 citește mesaj

Cerească Ostie, umple-mi trupul cu hrana de care are nevoie.

Umple-mi sufletul cu Prezența Divină a lui Isus Cristos.

Dă-mi harul de a îndeplini Voia Sfântă a lui Dumnezeu.

Umple-mă cu pacea și liniștea care vin din Prezența Ta Sfântă.

Nu mă lăsa niciodată să mă îndoiesc de Prezența Ta.

Ajută-mă să Te accept în Trup și Suflet, iar harurile revărsate prin Sfânta Euharistie să mă ajute să proclam Slava Domnului nostru Isus Cristos.

Purifică-mi inima.

Deschide-mi sufletul și sfințește-mă atunci când primesc marele Dar al Sfintei Euharistii.

Acordă-mi și mie harurile și privilegiile pe care ea le revarsă asupra tuturor copiilor lui Dumnezeu și dă-mi imunitate față de focurile Purgatoriului.

Amin.