Duminică, 22 decembrie 2013 la ora 15:19

Copila mea, te rog fă cunoscut faptul că Prețiosul meu Fiu se pregătește pentru Marea Sa Intervenție a Milostivirii. Ca rezultat al ei, lumea va fi înnoită și mulți se vor bucura când se vor afla în această nouă stare de eliberare din îndoiala față de Existența lui Dumnezeu.

Cât se singuri sunt aceia care nu Îl cunosc pe Fiul meu! Atunci când Fiul meu a stat pe munte, chiar înainte de Înălțarea Sa la Cer, discipolii Lui erau confuzi și înspăimântați din cauza separării pe care ar fi trebuit s-o îndure fără El. Mulți dintre ei s-au panicat și L-au implorat pe Fiul meu să nu-i părăsească. El însă i-a liniștit explicându-le cu răbdare că această separare va fi doar temporară și că le va trimite ajutor. Ajutorul la care El s-a referit era Darul Duhului Sfânt. Atunci El le-a zis: “Nu vă temeți, căci prin ajutorul Aceluia pe Care Îl voi trimite, nu veți fi singuri. Eu voi fi mereu cu voi sub Forma Duhului Sfânt.”

Căci, deși El a spus tuturor că într-o zi va reveni, ei nu au înțeles cu adevărat la ce S-a referit El. Unii au crezut că vor trece câteva săptămâni înainte ca El să se facă pe Sine Însuși cunoscut. Însă, amintiți-vă, o zi în timpul lui Dumnezeu poate fi oricât. Acum acea Zi se apropie și se petrec toate profețiile prezise cu privire la semnele vremurilor de pe urmă. Să nu aveți nici o teamă în inimile voastre, dragi copii, deoarece timpul pentru bucurie aproape că este asupra voastră. Atunci nu vor mai fi lacrimi sau tristețe, căci Ziua cea Mare a Fiului meu va începe brusc, și El îi va aduna pe toți ai Săi în Sfintele Sale Brațe.

Rugați-vă pentru marile Binecuvântări ale lui Dumnezeu și pentru marea Milostivire pe care Fiul meu o are din abundență pentru fiecare dintre copiii lui Dumnezeu. Ea îi include și pe cei buni, și pe cei răi, și pe cei indiferenți. Prin miracolul Iluminării Conștiinței, El, Fiul meu, va aduce lumii bucurie, iubire și speranță.

Fiți recunoscători pentru această mare Milostivire. Iubirea Fiului meu pentru voi niciodată nu va muri, nu va păli și nici nu va fi oprită, deoarece voi Îi aparțineți Lui. Voi sunteți ai Lui. Sunteți copiii lui Dumnezeu. Voi nu îi aparțineți lui satana.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă ca umanitatea să aleagă Mâna Milostivă a Fiului meu în locul înșelăciunii și strânsorii nelegiuite pe care cel rău o exercită asupra celor slabi.

Preaiubita vostră Mamă, Mama Mântuirii