Duminică, 19 ianuarie 2014 la ora 14:35

Mult iubită fiică a Mea, care om dintre voi, ce se declară el însuși a fi un sfânt discipol al Meu și se mândrește cu acest fapt, va lua Potirul Meu?

Care dintre voi va fi suficient de puternic să accepte Potirul Suferinței Mele, cu tot ceea ce implică aceasta? Răspunsul este: foarte puțini dintre voi. Și totuși voi simțiți că aveți dreptate când Mă persecutați pe Mine prin sufletele Mele alese, care au acceptat de bunăvoie Potirul Meu.

Sufletele alese, vizionarii, profeții și văzătorii acceptă Potirul Meu pentru că ei îmi oferă Mie libera lor voință – în condițiile Mele, nu ale lor. Când voi vă declarați atotștiutori și cu experiență în Sfântul Meu Cuvânt, dar nu acceptați suferința care e suportată de sărmanii mei profeți persecutați, atunci nu Mă cunoașteți. Dacă voi nu Mă cunoașteți, atunci nu puteți să Mă iubiți cu adevărat. Dacă nu Mă iubiți, atunci voi nu răspândiți Adevărul. În schimb, voi alegeți părțile care vă convin din Preasfintele Evanghelii și apoi le folosiți ca argument pentru a-i doborî pe profeții Mei și pe toate sufletele alese care poartă Crucea Mea dureroasă.

Dacă voi călcați în picioare alte suflete și le tratați cu cruzime în Numele Meu, înseamnă că ați fost infestați de ură. Ura vine de la satana. Ea nu vine de la Mine. Atunci când veți veni înaintea Mea, în timpul Avertismentului – Iluminarea Conștiinței – Eu vă voi arăta modul în care M-ați ofensat. Totuși mulți dintre voi, vinovați că ați transformat Cuvintele Mele de Iubire în cuvinte de ură împotriva profeților Mei, veți sta sfidători în Fața Mea. Căci voi sunteți atât de plini de mândrie și de iubire de sine, încât chiar și Mie, Isus Cristos, îmi va fi greu să vă atrag spre Mine.

Ura voastră față de ceilalți vă separă de Mine.

Al vostru Isus