Vineri, 17 ianuarie 2014 la ora 20:42

Fiica Mea mult iubită, rămâi liniștită de fiecare dată când întâlnești multele obstacole cu care tu și toți cei ce Mă urmează vă confruntați zilnic în această Lucrare pentru salvarea sufletelor.

Să nu uiți niciodată că satana nu va înceta să chinuiască această misiune ca și pe altele, care sunt autentice pentru că vin de la Dumnezeu. Misiunile autentice pe care le binecuvântez astăzi și acelea pe care le-am binecuvântat de-a lungul secolelor au suferit întotdeauna din cauza opoziției.

Numai misiunile care vin cu adevărat de la Dumnezeu atrag o astfel de ură. Numai profeții adevărați atrag ura. Moise, Ilie, Noe și Ioan Botezătorul, și alții ca ei, au atras ura, din cauza influenței satanei asupra sufletelor slabe. Numai Eu, Isus Cristos, unul dintre sutele de profeți ce existau în Timpul Meu pe Pământ, am atras acel gen de ură care a fost revărsată asupra Mea. Și acum numai tu, ultimul Meu profet, vei atrage o ură de așa o intensitate cum nu s-a mai văzut de mult timp, deși și alții, ca și tine, au suferit în vremurile recente.

Când te vei confrunta cu opoziție, în Numele lui Dumnezeu, să știi că atunci când Sfânta Treime prezintă lumii Cuvântul, printr-un profet, această opoziție este cea mai înverșunată. Dacă nu ar fi Ajutorul Divin ce ți se dă, tu ai fugi îngrozită. Tatăl Meu te protejează, micuța Mea, astfel că tu trebuie să îți croiești drum înainte știind întotdeauna că El dorește suflete, cu fiecare cuvânt pe care îl rostești, cu fiecare cuvânt care este scris de mâna ta și fiecare suflet pe care îl atingi. Toată această suferință Îmi va aduce Mie mai multe suflete.

Fii încredințată că timpul când Eu voi veni să Îmi revendic Tronul este aproape și pe măsură ce Ziua se apropie vor fi folosite multe tactici pentru a te împiedica în această Misiune. Ți se vor arunca în față toate minciunile, toate pietrele, chinurile vor fi destinul tău și toți dușmanii lui Dumnezeu vor fi puși în calea ta oriunde vei merge. Dar, ca Mântuitor al umanității, Eu voi veghea ca toți mărăcinii să fie atent îndepărtați, fiecare piatră să fie dată la o parte, fiecare cărare curățată, astfel încât tu să reușești să aduci Cuvântul Meu în fața lumii într-un moment în care Eu voi fi aproape uitat.

Eu merg alături de tine, fiica Mea. Eu Îmi odihnesc Mâna pe umărul tău stâng ca să te protejez de rău și să te îndrum în toate. Fiecare cuvânt pe care îl rostești în această Misiune vine de la Mine. Fiecare acțiune pe care o faci vine de la Mine. Fiecare suferință pe care o înduri este a Mea. Voința ta este a Mea, pentru că tu Mi-ai cedat-o și acum Eu sunt complet în interiorul tău. Când ei te rănesc, Mă insultă pe Mine. Când își bat joc de tine, ei neagă Adevărul. Atunci când neagă Cuvântul, ei Mă neagă pe Mine, dar atunci când ei acceptă Cuvântul Meu dat ție, ei devin o parte din Mine și astfel și ei se vor bucura de Protecția Mea.

Mergi acum, fiica mea, și să nu te neliniștești atunci când ți se va arăta ură ție și acestei Misiuni, pentru că tu și toți cei care aud Chemarea Mea nu vor mai avea nicio îndoială despre Cine este Cel căruia ei i se împotrivesc. Nu ești tu, ci eu, Isus Cristos, cel pe care ei îl dau deoparte. Când ești pentru Mine, cu Mine, în Mine și spui Cuvântul Meu – ești cu adevărat un copil al lui Dumnezeu.

Al vostru Isus