Vineri, 14 februarie 2014 la ora 22:00

Prea iubita Mea fiică, atunci când un om spune că este cunoscător în știință, el va trebui să dovedească aceasta, pentru ca voi să îl credeți. Când un profesor spune că știe multe lucruri, veți ști cât de bun este dacă puteți învăța de la el. Când un om al Lui Dumnezeu spune că știe totul despre Dumnezeu, el poate împărtăși aceste informații și veți fi și voi informați. Însă când un om a Lui Dumnezeu spune că el este inspirat de Duhul Sfânt, veți recunoaște aceasta doar prin roadele pe care le produce și nu prin cunoștințele pe care le împărtășește.

Atunci când Duhul Sfânt lucrează, vor rezulta multe roade, după cum urmează: Oamenii care sunt atrași către Duhul Sfânt vor ajunge mai aproape de Dumnezeu. Ei îi vor iubi pe ceilalți cu o intensitate mai mare decât înainte. Ei vor împărți iubirea lor. Apoi ei vor vrea să petreacă mai mult timp în rugăciune, și în special, se vor ruga mai degrabă pentru sufletele celorlalți decât pentru propriile lor intenții.

Iubirea pentru Dumnezeu va deveni mai profundă și mai personală. Și, pe măsură ce ei permit Duhului Sfânt să îi cuprindă, vor simți o nevoie imperioasă de a se abandona complet Voinței Lui Dumnezeu. Cei care sunt inspirați de Duhul Sfânt nu vor arăta ură celor care îi disprețuiesc. În schimb, ei se vor strădui, prin rugăciune, să Mă implore să salvez acele suflete.

Iubirea Lui Dumnezeu nu poate pătrunde în suflet decât prin Puterea Duhului Sfânt. Sufletul va simți întotdeauna pace și liniște, în ciuda suferințelor pe care inevitabil le va avea de îndurat, pe măsură ce el devine mai apropiat de Mine, Isus al său.

Eu nu dezbin oamenii. Eu îi atrag la Inima Mea Preasfântă pe cei binecuvântați - pe aceia care au iubire din belșug, născută dintr-un profund sentiment de smerenie față de Dumnezeu. Odată refugiați în Mine, singura lor dorință va fi să Îmi aducă Mie suflete. Când ei devin cu adevărat ai Mei, în uniune cu Mine, ei vor fi ținte ale urii. Ura care li se arată nu va conta pentru ei, pentru că ei nu se vor lepăda de Mine dacă iubirea lor pentru Mine va fi suficient de puternică. Poate că vor cădea câteodată, pentru că vor fi ținta opresiunilor. Ei vor simți durerea respingerii - precum am simțit-o și Eu. Ei vor fi batjocoriți, pedepsiți și considerați nebuni – așa cum am fost și Eu. Ei vor avea de dus o povară grea din cauză modului în care vor fi ostracizați - așa cum am fost și Eu. Cunoștințele și înțelepciunea lor, date lor prin Duhul Sfânt, vor întâmpina o opoziție violentă și cu toate acestea, ceea ce ei vor spune în Numele Meu va rămâne întipărit în memoria tuturor celor cu care vor veni în contact.

Deci, mult iubiții Mei discipoli, gândiți-vă la Mine pentru că Eu umblu printre de voi. Voi nu Mă puteți vedea, atinge, și nu puteți privi în Lumina Feței Mele, dar să știți că Eu Sunt cu voi, precum Am fost și când Am umblat pe pământ împreună cu apostolii Mei iubiți. Eu nu îi caut pe cei inteligenți, pe cei foarte erudiți sau pe membrii marcanți ai societății – cu toate că îi primesc și îi îmbrățișez și pe ei ca și pe toți copiii lui Dumnezeu. Eu nu caut aprobarea celor erudiți, a celor cu rang înalt dintre voi, a conducătorilor țărilor sau bisericilor voastre. Eu nu caut confirmarea recunoașterii pe care omul o dorește cu atâta ardoare. În schimb, Eu îi caut pe cei blânzi, smeriți și pe cei care se îngrijesc de binele altora înaintea propriilor lor nevoi. Acestea sunt sufletele binecuvântate de Mâna Mea. Iubirea lor pentru alții oglindește Propria Mea Iubire. Ei acceptă să sufere așa cum am făcut-o Eu și acest fapt nu-i deranjează. Acești oameni sunt coloana vertebrală a Creștinismului și Sfântul Duh e înrădăcinat în sufletele lor, pentru binele tuturor copiilor lui Dumnezeu.

Să nu fiți rușinați niciodată de Darul Duhului Sfânt. Să suferiți în tăcere atunci când sunteți chinuiți, când îndurați cruzimea în forme josnice, când sunteți calomniați, maltratați sau luați în derâdere în Numele Meu, pentru că atunci când rămâneți cu capetele plecate, diavolul și toate sufletele nefericite pe care el le folosește ca să vă chinuie vor eșua în încercările lor de a vă îndepărta de Mine.

Ridicați-vă și declarați-vă loialitatea față de Mine cu inima ușoară și cu sufletul curat iar Eu vă voi binecuvânta cu Darul Păcii și al Liniștii.

Al vostru Isus