Joi, 13 februarie 2014 la ora 13:45

Copiii mei dragi, de ce vă faceți atâtea griji cu privire la dificultățile pe care le aveți de înfruntat în fiecare zi în această Misiune? Nu știți că toată puterea se află în Mâinile Tatălui Meu, Dumnezeul Cel Preaînalt?

Când omenirea îndură curățirea finală, poate că nu este ceva plăcut, însă altfel sufletele nu vor fi purificate. Acesta este timpul când sufletele vor trebui să îndure durerea Purgatoriului pe Pământ. Numai cei care sunt puri și cu sufletele curate pot intra în Noul Paradis care este Împărăția lui Dumnezeu. Deci, în loc să vă temeți, eu vă îndemn pe toți să acceptați intervenția lui Dumnezeu în lume. Resemnați-vă în fața a ceea ce trebuie să fie, a ceea ce trebuie să aibă loc și în fața oricărei acțiuni care este necesară pentru a vă proteja de toată răutatea și nedreptățile care vor fi îndreptate împotriva rasei umane de către cei a căror fidelitate este doar față ei înșiși și față de cei care sunt agenții satanei.

Dorința Fiului meu este de a uni în primul rând toate acele suflete nevinovate care nu cred în Dumnezeu. Fiul Meu știe că cei care-L iubesc pe Dumnezeu, dar nu-L pot accepta pe El, în timp, se vor întoarce la El. El are încredere în cei care-L iubesc cu adevărat, dar care resping Intervenția Sa prin aceste Mesaje Divine, că și aceștia, de asemenea, vor veni la El in fugă. Îl preocupă cel mai mult cei care nu-L cunosc și cei care refuză să accepte cine este El. Deci, amintiți-vă mereu că aceste suflete pierdute vor fi primele după care Fiul meu tânjește cel mai mult. Aceștia sunt oamenii care Îl rănesc cel mai mult, care Îi provoacă durere teribilă și suferință și care sunt cauza Lacrimilor de Sânge pe care le-a vărsat în agonia din Grădină.

Pedepsele sunt trimise nu doar ca penitență pentru păcatele omenirii, ci și ca mod de a trezi omenirea la realitate și a o aduce în genunchi în umilință. Dacă omul se curăță de aroganța sa, de credința în propria-i măreție și de convingerea greșită că puterea lui este mai mare decât al lui Dumnezeu, numai atunci, printr-o astfel de purificare, el va putea să stea în fața lui Dumnezeu.

O persoană care este în păcat de moarte, și care refuză să arate remușcare, nu va fi niciodată capabilă să reziste la durerea provocată de Lumina Lui Dumnezeu. Deci, este vorba despre un Act de Milostivire atunci când Dumnezeu intervine pentru a pregăti acel suflet, astfel încât și el să se poată împărtăși de Slava lui Dumnezeu. Datorită Iubirii și Generozității Lui Dumnezeu, El va permite să aibă loc aceste dificultăți, care au și început deja. Nu pentru că El vrea pur și simplu să-i pedepsească pe copiii Săi pentru răutatea lor, ci pentru a se asigura că aceștia devin vrednici de Viața Veșnică.

Multiubita voastră Mamă, Mama Mântuirii