Vineri, 04 aprilie 2014 la ora 23:20

Mult iubita Mea fiică, profețiile nu sunt date omului de către Dumnezeu pentru a crea senzație. Ele sunt date pentru a pregăti omenirea pentru viitorul ei în Împărăția Mea, pentru ca oamenii să poată fi preveniți în legătură cu posibilele pericole care există pentru sufletele lor. Fiecare Intervenție făcută la Comanda Tatălui Meu în viețile voastre este pentru binele vostru și al altor suflete.

Profețiile Mele către tine, fiica Mea, au început să se desfășoare cu adevărat. Impostorii au preluat controlul din interior și ei vor continua să înșele lumea făcând-o să creadă că o nouă doctrină – una în care au fost făcute modificări în Sfânta Dogmă existentă, creată de Dumnezeu – poate fi schimbată pentru a se potrivi vieților tuturor oamenilor și tuturor religiilor. Feriți-vă de cuvântul “ecumenic” sau de orice încercare de a lua Biserica Mea de pe Pământ și de a o goli de Divinitatea sa.

Cel care falsifică Liturghia nu este un adevărat slujitor al Meu și totuși, exact acest lucru se va întâmpla. Și ce vor face slujitorii Mei sfințiți? Ei își vor pleca frunțile, își vor ridica mâinile în slăvirea glorioasă a noii doctrine false și vor nega tot ce am dat Eu lumii. Dragostea lor pentru lucrurile lumești, dorința lor de a fi admirați și ambițiile lor înalte îi vor face să își lepede jurămintele. Ei vor deveni trădători și Îmi vor întoarce spatele. Ei vor induce milioane de Catolici într-o gravă eroare și Bisericile Mele își vor pierde sfințenia. Curând după aceea, pe măsură ce miezul Bisericii Mele va fi pângărit, ei vor aduna toate credințele Creștine și vor crea noi secte ecumenice, ceea ce va duce la declarația publică prin care se va nega existența Iadului. Apoi, mergând înapoi, în direcția exact opusă Adevărului, tuturor credincioșilor li se va spune că păcatul este în ochii privitorului și că, din cauza păcatului originar, este imposibil de evitat. De aceea, vi se va spune, el nu este ceva pentru care să vă îngrijorați. Păcatul în sine va fi redefinit. Odată ce acest lucru se va întâmpla, orice simț al moralității se va stinge. Când moralitatea nu va mai fi considerată importantă atunci păcatul nu va mai fi ținut în frâu. Păcatul se va răspândi, va crește până când societatea se va prăbuși și pentru cei care vor rămâne în Biserica Mea – în Adevărata Biserică – aceasta va fi o priveliște plină de oroare.

Oamenii se vor lăuda cu păcatul, își vor afișa deschis lipsa de moralitate și noua religie mondială va decreta că, în Ochii lui Dumnezeu, păcatul nu vă oprește și nu vă face rău. Acel “dumnezeu” la care ei se vor referi este satana, dar ei nu vă vor spune niciodată acest lucru. Pentru a-și bate joc de Mine ei vi-l vor prezenta pe anticrist, care va fi primit cu entuziasm, pentru că va fi aplaudat și idolatrizat de către falsul profet. Anticristul va face tot ceea ce contrazice Învățăturile Mele, dar o va face plin de carismă și farmec. Milioane de oameni îl vor adora. El va fi tot ceea ce nu sunt Eu. El îi va înșela pe atâția încât îi va fi ușor să îi conducă pe copiii lui Dumnezeu către erezie și către o teribilă pustiire.

Eu vă pregătesc pe toți pentru această zi. Este foarte dificil pentru mulți dintre voi să auziți aceste lucruri, dar ele sunt Adevărul. Adevărul vă va elibera sufletele de moarte. Dacă luptați împotriva Adevărului, nimic bun nu va rezulta din asta – ci numai disperare. Dacă îi împiedicați pe alții să rămână loiali Bisericii Mele, încurajându-i să urmeze erezia care este pe punctul de a fi impusă lumii de către Biserica Mea, din interior, atunci veți fi aruncați leilor. Cei care distrug sufletele altora cu forța, stau în fața celei mai mari pedepse date de Mâna Mea.

Acceptați Adevărul și pregătiți-vă. Urmați-Mă și Eu vă voi conduce în siguranță în Împărăția Mea. Dacă urmați fiara, ea vă va duce pe voi și pe cei pe care îi aduceți cu voi în flăcările Iadului pentru veșnicie.

Al vostru Isus