Sâmbătă, 05 aprilie 2014 la ora 18:15

Mult iubita Mea fiică, doresc să vă dăruiesc curaj și întărire fiecăruia dintre voi căruia i-a fost dat Darul discernământului pentru a recunoaște Vocea Mea, când Eu vorbesc lumii prin aceste Mesaje.

Pe măsură ce voi, Rămășița Mea, mărșăluiți înainte, în uniune cu Biserica Mea pe Pământ, veți vedea curând mulți oameni îndepărtați de la Sfintele Sacramente. Acest lucru va fi supărător pentru voi și va deveni apoi o tortură, deoarece curând ele vor fi pângărite și nu vor mai fi aceleași Sacramente pe care le-am Eu dat lumii. Nu trebuie să pierdeți vremea dacă într-adevăr credeți că Eu vă vorbesc. Mergeți – adunați-i pe preoții Mei și pe cei care răspund Chemării Mele. Apoi pregătiți-vă pentru anii ce stau înainte, astfel ca ei să poată hrăni turma Mea cu Hrana Vieții, atunci când nu va mai fi lăsată nici o urmă a Prezenței Mele.

Atunci când tot ceea ce este din Mine și tot ceea ce Sunt Eu va fi luat din Bisericile Mele, tot ceea ce va rămâne va veni din ceea ce nu sunt Eu. Diavolul încarnat va intra în Biserica Mea și îi va infesta pe toți cei care se vor închina lui și-l vor adora pe el. El va devora sufletele pentru veșnicie, iar voi trebuie să rămâneți mereu în alertă pentru acele timpuri care urmează. Nu vă lăsați deschiși spre erezia care va invada Biserica Mea și dinăuntrul și din afara ei. Voi acum sunteți în pregătire, așa că trebuie să urmați tot ceea ce vă voi spune Eu, astfel încât, pe cât vă stă în putință, să salvați Biserica Mea de dușmanii Mei. Planul Meu final de a-Mi aduna Biserica în Refugiul Meu este pe cale să fie dezvăluit. Când veți primi instrucțiunile Mele veți avea nevoie de o mare putere și perseverență, deoarece vrăjmașul vostru va fi anticristul – și, din păcate, armata lui va fi mai mare decât a Mea. De aceea, acest lucru va fi descurajator pentru voi – dar să știți aceasta. Ea nu va avea Puterea lui Dumnezeu în spatele ei și niciodată nu vă va copleși dacă rămâneți credincioși Cuvântului Meu.

Mergeți în pace și așteptați instrucțiunile Mele.

Isus al vostru