Marți, 13 mai 2014 la ora 08:50

Fiica Mea mult iubită, este cea mai mare bucurie a Mea să îi vad pe discipolii Mei iubiți care au răspuns la Chemarea Mea de a recita Rugăciunile Cruciadei care, prin Puterea Spiritului Sfânt, vor salva miliarde de suflete.

Mă voi folosi de Rugăciunile Cruciadei pentru a reînnoi și a curăți sufletele omenirii în același timp în care voi reînnoi fața pământului. Marea reînnoire va fi desăvârșită, totul în același timp, astfel încât lumea să fie pregătită și vrednică să Mă primească pe Mine, Isus Cristos, ca Mântuitorul care se întoarce.

La fel cum națiunile întâmpina monarhia, multă pregătire va fi necesară înainte ca regele să pună piciorul pe tărâmurile lor. Nu ați permite ca un rege care vine în vizită să sosească atunci când totul este în dezordine, degradare sau străzile sunt pline de murdărie. Așadar, reprezentanții acelor țări se vor asigura că sunt îmbrăcați și pregătiți cum se cuvinte pentru a-i întâmpina pe demnitarii care îi vizitează. Ei vor face eforturi considerabile pentru a pregăti marea întâmpinare și vor alege reprezentanți pe care îi consideră vrednici de a primi vizita regelui. În sfârșit, ei vor pregăti o mare ceremonie pentru a sărbători sosirea regelui iar în ziua cea mare se vor alinia pe străzi și vor cânta laude mărețe. Vor face onoruri monarhului și anturajului său. Tot astfel va fi și în Marea Zi a Domnului când Eu, Isus Cristos, voi veni ca Judecător.

Eu voi apărea brusc în sunetul trâmbițelor și pe dulcea cântare a Corului Îngerilor. Chiar înainte de Întoarcerea Mea, cerul se va întuneca timp de trei zile. Apoi se va aprinde într-o multitudine de culori nemaivăzute vreodată de ochiul omenesc. Eu voi fi văzut de fiecare bărbat, femeie și copil, de orice vârstă, și toți vor fi șocați dar și foarte emoționați. Oamenii nu-și vor crede ochilor iar mulți vor împietri – alții vor plânge cu lacrimi de ușurare și de bucurie. Mulți vor fi luați pe nepregătite iar evenimentul va fi atât de copleșitor pentru ei încât vor plânge de mâhnire, întrucât vor ști în inimile lor modul în care L-au respins pe adevăratul Mesia și cât de nevrednici sunt să intre în Împărăția Mea.

Dar acestor oameni le spun acum. În acea Zi trebuie să strigați către Mine și să Îmi cereți să vă iert. Atunci, și voi veți fi adunați în Noua Mea Împărăție.

La fel ca orice rege care vine în vizită, îi rog pe aceia dintre voi care Mă iubesc să se pregătească pentru această Zi Măreață. Încredeți-vă în Mine, pregătiți-vă sufletele, rugați-vă pentru salvarea tuturor sufletelor și veniți gătiți, pregătiți, și rămâneți în așteptare – așa cum mireasa își așteaptă mirele. În acea zi, voi, copiii lui Dumnezeu, vă veți alătura Mie într-o singură Uniune Sfântă cu Tatăl Meu, pentru începutul noii lumi și Glorioasa Eră făgăduită vouă de la bun început.

Fiți pe pace. Pregătiți-vă cu iubire și simplitate a inimii pentru această Zi Măreață. Să nu vă temeți de ea. Primiți-o cu bucurie. Chiar dacă umblați în întuneric mare, Eu vă voi lua în Lumina Mea. Tot ceea ce trebuie să faceți este să vă întindeți brațele spre Mine iar Eu vă voi îmbrățișa ca pe ai Mei.

Al vostru Isus