Duminică, 17 iulie 2011 la ora 15:40

Fiica Mea multiubită, în scurt timp va începe cea mai tulbure perioadă, căci nu numai cei care pretind că vin în numele Meu vor fi falși, ci vor fi și dintre aceia care vor pretinde că sunt chiar Eu. Copiii Mei trebuie să înțeleagă următoarele: Eu am venit prima dată ca om ca să salvez omenirea de la păcat. De data aceasta Eu voi veni să judec. Deși mulți vor sta față în față cu Mine în timpul Marelui Avertisment, Eu nu voi veni a doua oară până la Ziua Judecății.

Orice om care pretinde că ar fi Eu este un mincinos. Astfel de suflete – și sunt multe din acestea, fiica Mea – nu o fac din rea voință. Ele sunt atât de confuze, încât înșelătorul le convinge nu numai că au puteri divine, ci că sunt chiar Fiul lui Dumnezeu întrupat. Dar aceasta nu este adevărat, pentru că Eu nu Mă voi manifesta niciodată într-o altă ființă umană pe acest Pământ. Aceasta nu poate fi. Niciun om nu este vrednic de o astfel de cinste, pentru că acest lucru nu a fost profețit.

Mulți vor apărea și vor spune că ei sunt Eu, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu. Acestor sărmane suflete le spun următoarele: aruncați-vă în genunchi acum și rugați-L pe Dumnezeu Tatăl să vă apere de înșelător. El vrea să vă tulbure, pentru ca voi, la rândul vostru, să îi induceți în eroare pe copiii Mei care așteaptă întoarcerea Mea pe Pământ și să măriți ridicolul, atât de intens exploatat de atei. Voi nu numai că aduceți rușine Numelui Meu, ci și fără să vă dați seama, îi întoarceți pe oameni împotriva credinței în Dumnezeu, Tatăl Atotputernic.

Doresc de asemenea să-i atenționez și pe aceia care spun că pot face minuni. Toți cei care pretind că au astfel de puteri trebuie să știe că acelea nu sunt de la Dumnezeu, pentru că există un singur Dumnezeu și numai El sau Eu, Fiul Său iubit Isus Cristos, putem face astfel de lucruri. Pe de altă parte și satana deține puteri. El poate provoca iluzii. In cazul vindecărilor miraculoase satana poate produce, prin așa numiții vindecători prin credință, ale căror puteri vin din domeniul ocult, vindecări temporare, în care miracolele pot părea că s-au împlinit. Dar ele nu vor fi de durată. Satana va produce și pretinse minuni, incluzând viziuni pe cer, pe care mulți le vor vedea. Acestea sunt tot iluzii, nu sunt de la Dumnezeu.

Copiii Mei, în timp ce încercați să-Mi arătați fidelitatea voastră, voi sunteți ispitiți zilnic de forțele răului. Voi trebuie să vă concentrați doar asupra Mea și a Tatălui Meu Veșnic. Și nu uitați: Eu nu pășesc ca ființă umană pe acest Pământ. Poate sunt prezent pe Pământ în spirit, dar niciodată nu Mă voi manifesta în vreun om.

Rugați-vă în fiecare zi pentru îndrumare și pentru harul discernământului, ca să puteți deosebi minciuna de Adevăr.

Mântuitorul vostru iubit, Isus Cristos