Joi, 26 ianuarie 2012 la ora 21:40

Fiica Mea iubită, acum este momentul ca adevărul complet al misterului Împărăției lui Dumnezeu să fie dezvăluit lumii.

Adevărul a fost ascuns pentru ceva timp. Recunoașterea intervenției Mele Divine în lume, prin minuni, apariții și comunicarea cu sufletele alese, a fost dată la o parte de Biserica Mea mulți ani.

De ce Biserica Mea a simțit nevoia de a ascunde Adevărul, atunci când acest adevăr era necesar pentru a întări credința copiilor Mei de pretutindeni, aceasta numai de ei o știu.

Pe fiecare dintre vizionarii adevărați ai Mei și ai Mamei Mele Binecuvântate, Biserica Mea încă de la început i-a ignorat și i-a tratat cu dispreț.

Fiica Mea, nici ultimul secret de la Fatima nu a fost dat lumii, deoarece el dezvăluie adevărul despre infiltrarea sectei diabolice a satanei în Vatican.

Ultima parte a secretului nu a fost revelată, astfel încât să poată fi protejată secta malefică ce a intrat în Vatican, în număr mare, de la aparițiile Mamei Mele la altarul sfânt din Fatima.

Fiica Mea Lucia a fost redusă la tăcere de acele forțe care au coordonat o parte a Vaticanului, și asupra cărora Vicarii Mei iubiți au avut un control redus. Uitați-vă, nu numai că au răstălmăcit și denaturat Adevărul învățăturilor Mele, dar au și introdus noi proceduri de cult catolic care Mă insultă pe Mine și pe Tatăl Meu Veșnic. Biserica Catolică este singura Biserică adevărată și ca atare, ea este obiectivul primar al satanei și al sectei răului.

Adevărul vine de la Mine.

Adevărul incomodează omenirea pentru că acesta poate implica sacrificiul personal.

Adevărul trezește indignare uneori și în multe cazuri este considerat erezie.

Dar numai Adevărul vă poate elibera de minciuni. De la acele minciuni care provin de la satana și care creează o povară grea pentru sufletele voastre.

A venit timpul ca Adevărul să fie revelat într-o lume plină de minciuni.

Fiica Mea, atât de multe minciuni au fost prezentate copiilor Mei prin religii false, zei falși, lideri falși ai bisericii, falși lideri politici și organizații, precum și mass-media falsă.

O mare parte a Adevărului rămâne tăinuită. Dacă s-ar dezvălui Adevărul despre ce se întâmplă în lumea de astăzi, foarte puțini oameni l-ar accepta.

Același lucru se aplică și pentru cele 10 Porunci ale Tatălui Meu. Aceste norme au fost date de Tatăl Meu Veșnic prin profetul Său Moise.

Adevărul nu se schimba niciodată, indiferent de modul în care încearcă să-l schimbe omenirea.

Poruncile Tatălui Meu nu mai sunt acceptate, nici chiar printre Bisericile Creștine.

“Să nu ucizi” înseamnă că nu poți ucide o altă ființă umană. Nu se referă la auto-apărare, ci la orice altă circumstanță.

Nimeni nu poate justifica crima – avortul, execuția sau eutanasia. Nimeni. Acestea sunt păcat de moarte și pedeapsa este viața veșnică în iad.

Copiii Mei într-adevăr acceptă acest lucru, fiica Mea? Nu, ei chiar înființează legi care fac ca aceste fapte nu numai să pară admisibile, ci și scuzabile în ochii Lui Dumnezeu. Dar nu sunt.

Fiecare din cele 10 Porunci ale Tatălui Meu sunt încălcate în fiecare zi.

Și totuși Biserica Mea nu predică despre gravitatea păcatului. Ei nu spun niciodată oamenilor că ajung în iad dacă comit un păcat de moarte și nu arată căință.

Inima Mea este profund rănită.

Bisericile Mele peste tot în lume nu predică Adevărul.

Mulți dintre Slujitorii Mei hirotonisiți nu mai cred în existența iadului sau a purgatoriului.

Ei nu acceptă poruncile Tatălui Meu. Dau dezlegarea de la orice păcat. Ei vorbesc de Milostivirea Tatălui Meu, dar nu explică consecințele morții în păcat de moarte. Sunt foarte rănit de faptul că nu și-au îndeplinit obligațiile care le-au fost atribuite.

În multe cazuri, ei sunt responsabili pentru pierderea atât de multor suflete.

Treziți-vă la Adevăr toți cei care mărturisiți că credeți în Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul tuturor lucrurilor, și să știți că nu există decât un singur adevăr.

Nu poate exista mai mult decât un singur Adevăr.

În afară de Adevăr orice altceva nu este decât o minciună și nu provine de la Tatăl Meu Ceresc, Atotputernicul Dumnezeu, Creatorul tuturor lucrurilor.

Iubitul vostru Mântuitor
Isus Cristos

Notă: Trebuie scos în evidență că într-un mesaje anterior, Isus i-a spus Mariei că și păcatul uciderii poate fi iertat unei persoane care se căiește cu adevărat.