Marți, 31 ianuarie 2012 la ora 09:30

Acest mesaj a fost dat Mariei Milei Divine după o oră și jumătate de Adorație Euharistică.

Scumpa mea fiică, cât mă bucur de iubirea arătată de discipolii Mei prețioși, a căror iubire se împletește atât de strâns cu Inima Mea Preasfântă.

Îmi găsesc desfătarea în acei copii loiali a căror iubire Îmi aduce atâta bucurie în mijlocul suferințelor Mele. Ei sunt lumina care Îmi dă forța necesară să conduc armata Mea. Acești copii aleși cred că numai credința lor este cea care i-a adus la Mine.

Ceea ce ei nu-și dau seama, este că Eu am revărsat Duhul Sfânt asupra lor, mai ales asupra celor cu inima deschisă, astfel încât ei să se poată alătura rămășitei Bisericii Mele de pe Pământ.

Acești adepți iubiți, care în sufletul lor arată ascultare, determinare și o dragoste pură, sunt acea temelie pe care acum voi reconstrui Biserica Mea de pe Pământ. Armata Mea, prin dragostea lor pentru Mine, va primi haruri foarte speciale acum.

Am să le acord această Indulgență Plenară pentru a le permite să ducă torța Mea de foc, astfel încât ei să poată răspândi convertirea. Acest dar le va permite acestora să răspândească Cuvântul Meu Sfânt, care va atinge inimile peste tot, oriunde merg.

Trebuie să spună această rugăciune timp de șapte zile consecutive, și li se va da darul iertării complete și puterea Duhului Sfânt.

Rugăciunea (24) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru indulgență plenară, spre iertarea completă a păcatelor

"O, Isuse, Tu ești lumina lumii, Tu ești lumina strălucitoare care atinge fiecare suflet. Milostivirea și iubirea Ta sunt nemărginite. Noi nu suntem vrednici de jertfa Morții Tale pe Cruce, deși știm că Dragostea Ta pentru noi este mai mare decât dragostea pe care noi Ți-o purtăm. Dă-ne, Doamne, darul umilinței, pentru a fi demni de Noua Ta Împărăție! Umple-ne cu Duhul Sfânt pentru a putea mărșălui în armata condusă de Tine, pentru mărturisirea Adevărului Cuvântului Tău Sfânt, ca să-i pregătim pe frații și surorile noastre pentru a Doua Ta Venire Glorioasă pe Pământ. Te lăudăm! Te slăvim! Ne jertfim pe noi înșine, durerile noastre și suferințele noastre, oferindu-Ți-le în dar pentru salvarea sufletelor. Te iubim, Isuse. Ai milă de toți copiii Tăi, oriunde s-ar afla. Amin."

Mergeți în pace, adepții Mei, și amintiți-vă că dragostea voastră pentru Mine aprinde inima Mea și aduce mare bucurie Tatălui Meu Veșnic, Mamei Mele Binecuvântate, îngerilor și tuturor sfinților din Cer.

Eu vă iubesc pe toți. Aștept momentul în care vă voi lua pe fiecare dintre voi în brațele Mele, astfel încât veți găsi pacea, iubirea și bucuria pe care le-ați așteptat toată viața voastră de pe pământ.

Iubitul vostru Isus Cristos

Mesajul contine

Pentru indulgență plenară, spre iertarea completă a păcatelor
Rugăciunea (24) a Cruciadei de Rugăciune

Această rugăciune este și pentru catolici și pentru necatolici.

Catolicii trebuie să meargă regulat la spovadă, așa cum a cerut Isus.

Trebuie să vă căiți cu adevărat și sa mergeți la spovadă.

Dacă nu puteți... citește tot