Miercuri, 01 februarie 2012 la ora 08:15

Copila Mea, când lucrezi pentru Fiul Meu Iubit, Isus Cristos, trebuie să-i fii supusă mereu.

Niciodată să nu pui la îndoială Cuvântul Său Sfânt, pentru că El spune Adevărul și numai Adevărul.

Prea mulți dintre copiii Mei au pus la îndoială, încă de la începuturi, fiecare cuvânt pe care El l-a spus. Pentru fiecare om care ascultă Cuvântul Lui Sfânt, așa cum e conținut de Cartea Tatălui, apare mereu și un altul care interpretează Cuvântul în mod diferit.

Trebuie să faceți tot ce vi se cere, sub conducerea Fiului Meu. Nu cedați în fața celor care cer să fie adaptate cuvintele Sale, interpretărilor lor.

Acum du-te degrabă, copilul Meu și transmite mesajele date lumii de către Fiul Meu, pentru ca ele să salveze păcătoșii rătăciți.

Fiul Meu are un singur țel, acela de a salva sufletele.

Nu te teme, copilul Meu, pentru că nimic din cele spuse de Fiul Meu nu este în contradicție cu Învățăturile Preasfinte ale Bisericii Sale de pe Pământ.

Darurile Sale pentru copiii Mei sunt speciale și sunt date pentru toate sufletele, în aceste timpuri de pe urmă.

Atât de generos și plin de îndurare este Fiul Meu, încât vrea să copleșească păcătoșii cu haruri speciale, pentru a asigura mântuirea lor.

Oricine încearcă să-L rețină pe Fiul Meu din misiunea Sa de pregătire a lumii pentru a Doua Sa Venire, va fi oprit de Mâna Tatălui Meu Veșnic.

Această lucrare de revelare a Cărții Adevărului, prin ruperea sigiliilor, este una dintre cele mai importante misiuni ale Tatălui Meu pe pământ. În aceste timpuri, lumii i-a fost promis Adevărul.

Tuturor sufletelor, credincioase și necredincioase, trebuie să li se spună Adevărul, iar pentru că s-au îndepărtat atât de mult de Biserică, trebuie să le fie dat în acest mod.

Toți îngerii au fost trimiși pe pământ pentru a ocroti omenirea împotriva Înșelătorului și a minciunilor sale despre adevărul mântuirii veșnice.

Omenirea s-ar putea să nu vrea să audă Adevărul și vor fi plasate multe obstacole înaintea ta, copilul Meu, dar va fi inutil.

Nimeni nu va împiedica să fie revelată lumii Cartea Adevărului, pentru că dacă ar încerca să facă acest lucru, puterea Tatăl Meu s-ar revărsa în torente de flăcări din Ceruri.

Copilul Meu, să nu te îndoiești de aceste mesaje ce-ți sunt date ție.

Nu schimba niciodată nici măcar un singur cuvânt ca să fii în acord cu cei care încearcă să te facă să modifici Cuvântul lui Dumnezeu.

Nu poate fi decât un singur învățător și acesta este Dumnezeu – în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh.

Du-te acum cu încrederea de care ai nevoie.

Nu uita că aceste mesaje de la Fiul Meu sunt date pentru toți copiii lui Dumnezeu și nu sunt doar pentru Biserica Catolică, sau pentru poporul său ales, Evreii. Acestea sunt pentru toată lumea.

Fiecare suflet este iubit la fel de mult de către Tatăl Meu. Nici un suflet nu este considerat mai important decât celălalt.

Mama voastră Cerească
Mama  Mântuirii