Sâmbătă, 04 februarie 2012 la ora 15:00

Fiica Mea, curând lumea va trece printr-o pedeapsă, ca rezultat al păcatelor teribile pe care omenirea le face încontinuu.

Deși o mare parte din această pedeapsă a fost evitată, Mâna Mea va cădea acum peste răutatea care este comisă în fiecare colț al lumii.

Prea multa ură față de Mine, Dumnezeu Tatăl, trebuie oprită, pentru că altfel copiii Mei vor suferi chinuri și mai mari.

Eu pregătesc acum lumea pentru schimbările care sunt necesare pentru purificarea pământului, conform planului Meu de salvare a omenirii.

Prea multe suflete se chinuiesc din cauza păcatului.

Eu sunt Dumnezeu Atotcreatorul și nu voi sta, așezat comod, să privesc cum copiii Mei se distrug unii pe alții.

Fiica Mea, există un plan ticălos care vrea să distrugă cea mai mare parte a omenirii printr-un război. Aceste războaie nu sunt întâmplătoare. Ați observat câte războaie încep peste tot, în multe țări? Aceasta este opera Anticristului, care așteaptă cu răbdare momentul lui de glorie pe pământ. Atunci când națiunile vor fi îngenunchiate, el, anticristul, va porni și va crea o pace falsă, în stilul său viclean. Aceasta va fi masca înșelăciunii.

Pedeapsa Mea se va dezlănțui asupra națiunilor care iau parte la această mare amăgire, făcută pentru a controla lumea prin acapararea națiunilor. Să fii puternică, fiica Mea, căci această perioadă, în care pământul se va zgudui, nu va dura mult. Ea e necesară pentru ca să îi trezească pe copiii Mei.

Ei, copiii Mei, au fost deja avertizați, dar vocea Mea este disprețuită. Sărmanii Mei copii, care trăiesc o viață bună și care privesc descurajați răul din lume, trebuie să înțeleagă că intervenția Mea este necesară.

Dacă Eu nu opresc ceea ce se întâmplă acum, atunci mare parte a omenirii va fi distrusă. Rugați-vă, pentru ca copiii Mei să se roage pentru pace în țările lor. Niciodată să nu vă fie teamă să vestiți Cuvântul Meu, chiar dacă sunteți persecutați. Mărturia de credință puternică, a unui singur suflet, este suficientă pentru convertirea a sute de suflete.

Mergi în pace. A sosit timpul ca Eu, Dumnezeu Tatăl, să aprob deschiderea peceților. Doar atunci omenirea va accepta că este neputincioasă.

Nu ei conduc lumea, pentru că nu poate fi așa.

Numai Creatorul întregii Omeniri are puterea asupra satanei și Eu voi trimite o pedeapsă asupra celor cu inimile împietrite și cu sufletele negre, care au făcut o alianță cu el.

Vor începe acum etapele finale ale purificării.

Dumnezeu Tatăl