Marți, 07 februarie 2012 la ora 20:00

Eu sunt iubitul tău Isus, Fiul Dumnezeului Preaînalt, născut din Neprihănita Fecioară Maria. Am venit în numele Sfintei Treimi.

Acestea sunt zilele, fiica Mea iubită, care ți se vor părea cele mai dificile. Suferința ta, oferită Mie cu bucurie în inimă, va salva multe suflete. Trebuie să fii curajoasă și să nu fi îngrijorată pentru sănătatea ta. Acesta este doar o altă încercare, care nu va dura foarte mult, dar care va ajunge departe în a-Mi aduce sufletele pierdute.

Cartea Adevărului este dată astfel încât credincioșii să vadă cum proclam Eu Misterele care au fost ascunse prea mult timp în arhivele Tărâmului Divin.

Acum, când Adevărul este pe cale de a fi descifrat, omenirea trebuie să accepte că Sfântul Meu Cuvânt este acum prezentat tuturor, spre a fi asimilat.

Acesta va aduce dulce mângâiere pentru sufletul vostru, dar pentru cei care Mă resping, va fi foarte greu de acceptat.

Amarul Adevărului este greu de înghițit, dar dacă este acceptat, le va aduce tihnă tuturor care vor crede că într-adevăr, Eu, Isus, vin să vă îmbrățișez în aceste timpuri.

Eu, Mielul lui Dumnezeu vin acum să vă conduc spre mântuire.

Fără ajutorul Meu, aceasta ar fi imposibil.

Eu vă aduc lumina și voi trebuie să Mă urmați, ca să vă conduc în Noul Paradis.

Vă chem pe toți să fiți curajoși, puternici și fără teamă, în acest pustiu cumplit în care vă găsiți acum.

Nu va fi ușor, dar vă promit că puterea pe care v-o dau vă va face această călătorie mai puțin dificilă.

Acceptați ceea ce vedeți in lume pe măsură ce purificarea continuă cu o mare intensitate. Este necesar acest lucru.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru răbdare și dârzenie deoarece trebuie să vă ridicați deasupra întunericului și să Mă ajutați să aduc întreaga omenire la lumină.

Niciodată să nu vă pierdeți speranța. Doar amintiți-vă: tot ceea ce contează este unificarea omenirii. Rugăciunile, suferințele voastre și iubirea voastră pentru Mine, Mă vor ajuta să unesc prețioasa Mea familie, în Noul Paradis de pe pământ.

Priviți înainte copii, pentru că aceasta este viața care vă este destinată, dacă ascultați de voința Mea Sfântă.

Vă iubesc și vă binecuvântez, dragi copii, pentru iubirea și compasiunea pe care Mi-o arătați.

Mântuitorul vostru iubit, Isus Christos