Marți, 21 februarie 2012 la ora 12:30

Eu sunt Dumnezeu Tatăl, Creatorul tuturor lucrurilor. Vă vorbesc în această seară în numele Sfintei Treimi.

Fiica Mea, a sosit timpul ca primul sigiliu să fie rupt, și cât de tare Mă întristează asta!

Eu am promis că înainte ca aceasta să se întâmple, Eu voi oferi Pecetea Protecției Mele pe fruntea tuturor celor care cred în Mine.

Acum, copii, vă dau ultima șansă de a vă ridica și a decide.

Ori sunteți cu Mine, ori împotriva Mea. Alegerea este a voastră.

Cei care respingeți Cuvântul Meu Sfânt, dat prin acești profeți ai timpurilor din urmă, trebuie să ascultați acum ce spun.

Eu vă trimit profeți ca să vă îndrume.

De ce respingeți iubirea Mea?

De ce permiteți îndoielii să vă orbească în fața Adevărului?

Oricât de mult vă iubesc, nu mai este decât puțin timp iar voi o să aveți numai câteva secunde pentru a vă decide propria soartă. Căci, în timp, răbdarea Mea se sfârșește.

Dacă nesocotiți chemarea Mea, vă va fi greu să Mă găsiți în pustietatea care vă stă în față.

Dacă acceptați Pecetea Iubirii Mele, veți fi sub ocrotirea Mea tot timpul.

Această ocrotire se va răsfrânge și asupra familiei voastre.

Aceasta este ultima Mea chemare ca să vă ofer Pecetea Iubirii Mele.

După asta va trebui să faceți față întunericului Marii Strâmtorări, singuri și fără nici un sprijin.

Niciodată nu Vă voi forța să Mă iubiți, copiii Mei. Aceasta este alegerea voastră și, bineînțeles, iubirea nu poate să vină decât din inimă.

Eu acum vă întind Mâna Iubirii Mele. Dacă Mă cunoașteți, atunci Mă veți recunoaște.

Dacă spuneți că Mă cunoașteți dar refuzați gestul Meu de iubire și de protecție, înseamnă că nu Mă cunoașteți de loc.

Copii, stați aproape de Mine acum, căci Primul Sigiliu a fost rupt în sfârșit.

Pământul se va cutremura în diferitele zone ale lumii și atunci nu veți mai avea îndoieli. Pentru că vă iubesc, voi aștepta răspunsul vostru după aceasta.

Niciodată să nu-i respingeți pe profeții Mei pentru că Mă respingeți pe Mine.

Dacă le faceți rău sau îi jigniți pe profeții Mei, atunci Mie îmi faceți acestea, căci ceea ce insultați voi astfel este chiar Glasul Meu din Ceruri.

Este mult mai bine să nu spuneți nimic și să tăceți dacă aveți îndoieli.

Acum este timpul ca profețiile să se dovedească.

Mulți vor cădea în genunchi, cu rușine și părere de rău, când vor vedea cum M-a sfâșiat respingerea mesajelor Mele date prin profeții timpurilor din urmă.

Cum, prin condamnare și ridiculizare, au batjocorit Cuvântul Meu Sfânt,.

Cum, deoarece Adevărul era prea amar, au preferat să înghită cuvântul profeților falși și al ghicitorilor care le-au dat liniștea superficială pe care au căutat-o.

Cât de departe au căzut copiii Mei față de Mine!

Cât de nerecunoscători sunt!

Toți cei care Mă cunoașteți și Îmi acceptați Pecetea, să știți că veți avea viață veșnică. Tu niciodată nu te-ai îndoit de cuvântul Meu, pentru că smerenia ta și iubirea ta față de Mine, pură ca a unui copilaș, nu au permis ca raționamentul intelectului să-ți închidă urechile în fața Adevărului.

Atât de mulți profeții trimiși de Mine în ultimii douăzeci de ani au fost batjocoriți, abuzați, chinuiți și aruncați în pustie.

Vouă, celor care ați calomniat mesajele Mele, ar trebui să vă fie rușine.

Cu toate acestea, voi ați idolatrizat profeții falși și v-ați înclinat în fața lor.

Pe voi vă întreb, în fața cărui Dumnezeu vă plecați?

Voi știți cine sunteți. A venit timpul să înfruntați Adevărul, căci sunteți ori cu Mine, ori împotriva Mea. Dacă nu Mă puteți recunoaște, sunteți pierduți.

Voi, cei care auziți Glasul Meu, urmați-Mă și ajutați-Mă să construiesc Rămășița Bisericii Mele pe pământ.

Eu vă voi conduce prin haosul care va fi creat de anticrist.

Voi nu veți suferi chinul care se va abate asupra celor care refuză să respingă idolii falși, lăcomia, materialismul și setea de putere.

Vă chem acum, Copiii Mei, să Mă ascultați.

Vă rog să deschideți ochii până nu e prea târziu.

Tatăl Vostru mult iubit
Dumnezeu Atotputernicul