Joi, 08 martie 2012 la ora 19:52

Fiica Mea dragă, lumea a așteptat acest moment de două mii de ani. Unii cu frică în inimile lor, alții stând în așteptare și întrebându-se când va veni acest moment – și acum a venit.

Acesta este timpul în care Eu te trimit pe tine, profetul Meu, Maria, pentru a face în sfârșit cunoscută Cartea Adevărului care dezvăluie conținutul Cărții Apocalipsei.

Eu sunt Dumnezeul către care strigă toți copiii Mei în aceste vremuri teribile. Eu sunt Acela la care trebuie să apeleze acum copiii Mei care se află în dificultate.

În acest timp Eu adun laolaltă familia Mea, astfel încât să ne putem uni în bătălia finală ca să-l omorâm pe dragonul care chinuiește pământul de atâta vreme.

Copii, nu vă fie frică. Nici un rău nu li se va întâmpla acelora care poartă Pecetea Mea, Pecetea Dumnezeului Celui Viu.

Satana și îngerii săi căzuți, care au împânzit lumea acum, nu au nicio putere asupra celor care au pe frunte semnul Dumnezeului Celui Viu.

Trebuie să Mă ascultați, copii, și să acceptați Pecetea Mea pentru că aceasta vă va salva nu doar viețile voastre, ci și sufletele voastre.

Rugați-vă rugăciunea de a primi Pecetea Mea, în fiecare zi *. (a se vedea sfârșitul acestui mesaj).

Asigurați-vă că fiecare membru al familiei voastre și toți cei dragi înțeleg semnificația Peceții Mele.

Dragostea voastră pentru Mine, Tatăl vostru Ceresc, va fi harul vostru de salvare și vă va da puterea de care aveți nevoie. Sigiliul protecției Mele a fost prezis când se rupe a doua Pecete.

Călărețul de pe calul roșu este îngerul întunecat al răzbunării, care îi va omorî pe copiii Mei în multitudinea de războaie care vor avea loc. Dar el îi va cruța pe aceia dintre copiii Mei care au pecetea pe frunțile lor.

Pregătiți-vă acum pentru că aceste războaie sunt deja în desfășurare și tot mai multe sunt planificate în fiecare colț al pământului, și în special în Orientul Mijlociu și în acele ținuturi pe unde dragul Meu Fiu, Isus Cristos a umblat în timpul Său de pe pământ.

Tatăl vostru iubit
Dumnezeu Cel Prea Înalt

* Rugăciunea pentru Pecetea Protecției lui Dumnezeu Tatăl (primită la data de 20 februarie 2012 de către Maria a Milostivirii Divine)

Recitați această rugăciune (33) aCruciadei ca să recunoașteți Pecetea Mea și să o acceptați cu dragoste, bucurie și recunoștință.

“O, Dumnezeul meu, Tată iubitor, primesc cu bucurie și recunoștință Pecetea divină a Protecției Tale. Dumnezeirea Ta cuprinde trupul și sufletul meu pentru veșnicie. Cu recunoștință smerită mă plec și-ți ofer Ție, iubitul meu Tată, Iubirea mea profundă și fidelitatea mea. Te implor ca prin această Pecete specială să mă aperi pe mine și pe cei dragi mie și eu Îți promit că-mi voi trăi viața în slujire pentru Tine acum și-n vecii vecilor. Te iubesc, Tată drag. În aceste timpuri, Te consolez, Tată scump. Îți ofer Trupul și Sângele, Sufletul și Dumnezeirea Preaiubitului Tău Fiu, pentru ispășirea păcatelor lumii și mântuirea fiecărui copil al Tău. Amin.”