Vineri, 30 martie 2012 la ora 15:00

Prea iubita Mea fiică, este important ca toți copiii lui Dumnezeu să înțeleagă de ce am murit pentru a salva lumea de la osânda veșnică.

Satana domnea în inimile oamenilor încă de la căderea în păcat a lui Adam și Eva, iar asta înseamnă că reușise să fure o parte dintre suflete.

Cea mai mare parte a omenirii nu a vrut să accepte cuvântul lui Dumnezeu, mai ales Poruncile ce îi fuseseră date prin Moise.

Am fost apoi trimis Eu pentru a Mă asigura că omenirea primește Adevărul, în speranța că lumea va accepta aceasta și se va întoarce înapoi la Tatăl.

Deși mulți au acceptat Cuvântul Meu Cel Sfânt, majoritatea au refuzat să Mă accepte ca fiind Mesia.

Adevărul este că ei nu ar fi acceptat pe nimeni, nici măcar pe prooroci, deoarece se mulțumeau să trăiască în păcatul care le-a robit sufletul.

Dacă ei M-ar fi acceptat, Eu aș fi domnit pe pământ și întreaga omenire s-ar fi bucurat de mântuirea veșnică.

În schimb, am fost respins.

Evreii, propriul Meu popor, M-au disprețuit.

Fariseii se uitau cu dispreț la Mine și totuși, atunci când au auzit Cuvântul Meu cel Sfânt, ei nu au putut să Mă ignore în totalitate.

Aceasta deoarece cuvintele Mele au aprins o luminiță în sufletele lor, pe care le-a fost greu să o respingă.

Așa că ei se întorceau la Mine iar și iar ca să Mă interogheze.

Astăzi, este aceeași situație. Aceia dintre voi care pretindeți că refuzați Cuvântul Meu adresat vouă prin profetul Meu, nu puteți pur și simplu să întoarceți spatele.

În ciuda faptului că respingeți Cuvântul, vă întoarceți mereu, iar și iar.

Cu timpul, veți accepta cuvântul Meu, dat vouă astăzi.

Voi nu trebuie să faceți aceleași greșeli ca aceia care nu doar că M-au respins, ci M-au și răstignit.

Vă implor, nu Mă răstigniți din nou.

Lăsați-Mă să vă conduc la Mântuire ascultând de Mine acum, când vă chem din ceruri pentru a vă pregăti pentru Mântuire și pentru Noul Meu Paradis.

Iubitul vostru Isus