Sâmbătă, 14 aprilie 2012 la ora 15:27

Prea iubita Mea fiică, indiferent cât de grea este suferința ta fizică, trebuie să îți dai seama că va continua să se intensifice, pentru că tot așa simt și Eu. Suferința ta reflectă doar o fracțiune din propria Mea Suferință. În uniune cu Mine vei ști că, prin orice durere și întunecime sufletească pe care o vei experimenta, vei cunoaște chinul pe care-l îndur Eu din cauza păcatelor omenirii.

Mulți oameni cred în mod greșit că suferința Mea a început și s-a sfârșit pe Cruce.

Suferința Mea nu va înceta înainte de unirea în iubire și armonie a copiilor lui Dumnezeu în Noul Paradis al Tatălui Meu, unde nu va exista păcat.

Indiferent câtor oameni li s-a vorbit de existența Mea, Eu sunt urât încă.

Printre credincioși, deși sunt acceptat, învățăturile Mele sunt doar tolerate în funcție de propriile lor condiții.

Mulți îi vor trata pe ceilalți cu iubire și bunătate numai dacă cei cărora le vor oferi acest dar, le vor împărtăși propriile ideologii.

De exemplu, mulți îi vor condamna pe păcătoși, deși ar trebui să le arate bunătate și să se roage pentru ei. Ei trebuie să îi conducă pe aceștia prin exemplu.

Unii vor arăta altora dispreț, în loc să le arate iubirea care se așteaptă de la ei ca și creștini.

Niciodată să nu-i condamnați pe alții, chiar dacă nu sunteți de acord cu ei, pentru că nu aveți acest drept. Nimeni, în afară de Dumnezeu, nu are Autoritatea de a judeca pe alții.

Deși mulți credincioși Mă onorează, aceștia o fac în propriile lor condiții.

Unii vor simți nevoia să se separe de frații și surorile lor, pentru a arăta lumii cât sunt ei de învățați în problemele spirituale. Apoi ei folosesc interpretările proprii despre ceea ce înseamnă cu adevărat Milostivirea Mea.

De câte ori ați auzit că Dumnezeu este întotdeauna Îndurător? Că El este atât de îndurător pentru că iubește pe toată lumea și nu ar condamna niciodată pe nimeni?

Că El niciodată nu ar trimite nici un suflet în Iad?

Ei bine, aceasta este o minciună. Nenumăratele minciuni în care existența iadului este negată, vor fi căderea creștinilor.

Oamenii se condamnă ei înșiși la iad. Nu Eu îi trimit acolo. Ei aleg iadul prin refuzul lor de a întoarce spatele păcatelor de moarte.

Ei nici nu caută iertarea și nici nu arată căință. Este o gândire periculoasă și este de datoria tuturor creștinilor să-i avertizeze pe ceilalți despre pericolele Iadului.

Atât de mulți, inclusiv cei care refuză copiilor lor Sacramentul Botezului, vorbesc de parcă păcatul nu ar mai conta.

Ei cred că toate păcatele “vor fi” iertate. Aceasta nu este adevărat.

Toate păcatele “pot” fi iertate, indiferent cât de întunecate sunt ele, dar numai atunci dacă păcătosul caută iertarea.

Acum Eu vă vorbesc din Ceruri pentru a-i pregăti pe toți copiii lui Dumnezeu pentru a Doua Mea Venire, și ce găsesc?

Vă vorbesc din spatele zidurilor unei închisori, dintr-o celulă în care M-ați aruncat, deoarece voi refuzați să credeți că Eu vă pot vorbi și în acest fel.

Oh, cât de mult Mă ofensați!

Celor care v-ați trăit viața în devotament față de Mine și care sunteți informați despre Sfânta Scriptură, dar acum totuși Mă respingeți, vă spun următoarele.

Respingerea voastră de acum vă va provoca multă suferință și o mare durere atunci când Adevărul vă va fi revelat.

Pentru că vă veți da seama atunci de sufletele pe care le-ați îndepărtat, atunci când Eu aveam nevoie să Mă ajutați în salvarea lor.

O, cum Mă faceți să plâng cu frustrare din cauza orbirii pe care v-o aduce lipsa voastră de umilință.

Voi aveți îndoieli față de Sfântul Meu Cuvânt pe care ar trebui să-l îmbrățișați și să-l înțelegeți, pentru că sunteți suflete care se sufocă și vă lipsește generozitatea inimii.

Vă implor, răspundeți chemării Mele.

Preaiubitul vostru Isus
Mântuitorul omenirii