Vineri, 20 aprilie 2012 la ora 03:45

Prea iubita Mea fiică, copiilor Mei trebuie să li se spună despre iubirea vie pe care o nutresc în Inima Mea Preasfântă pentru fiecare copil născut pe acest Pământ.

Dumnezeu Tatăl îi iubește și pe aceia care comit păcate îngrozitoare.

Toți sunteți copiii lui Dumnezeu.

Din această cauză satana și demonii săi vă persecută, vă chinuiesc și vă provoacă suferință.

Mă adresez acelor păcătoși împătimiți, membri ai oastei satanei, care știu că există Dumnezeu dar care totuși au decis să onoreze fiara. Voi trebuie să știți următoarele:

Indiferent cât de mult îl onorați pe Satana, el nu vă iubește.

El vă urăște și vă va nimici.

Promisiunile sale prin care vă făgăduiește un rai pământesc și apoi unul ceresc sunt minciuni goale.

Foarte curând veți primi o mărturie a iubirii Mele pentru voi. Nu va exista nicio îndoială în inima voastră legată de faptul că Eu, iubitul vostru Isus, vreau să vă îmbrățișez, vreau să vă iert și vreau să vă conduc în Noua Mea Împărăție, în pacea veșnică a Noului Paradis, în iubirea, bucuria și fericirea ce va exista acolo.

Niciodată să nu vă temeți să întoarceți spatele vieții pe care o trăiți, în care sunt slăvite toate bunurile materiale ale lumii, averea, sexualitatea și alte daruri materiale pe care vi le oferă satana, a cărui domnie pe Pământ se va sfârși în curând.

Doar Eu, Isus Cristos, pot să vă salvez.

Milostivirea Mea este atât de mare că Eu vă voi ierta totul cu condiția să aveți remușcări.

Veniți în grabă acum la Mine.

Nu pierdeți nici o clipă pentru că se află în joc fericirea voastră viitoare.

Eu vă promit viața veșnică, pacea, iubirea, și bucuria unui Paradis minunat unde veți fi iubiți și apreciați și nu veți duce lipsă de nimic.

Dacă acum nu puteți să primiți Mâna Milostivirii Mele, veți primi încă o șansă ca să cereți Milostivirea Mea, atunci când va sosi ziua cea din urmă.

Când va veni această zi atunci voi, mulți dintre voi, vă veți recunoaște păcatele comise.

Însă Eu chiar și atunci vă voi îmbrățișa, ca pe un copil rătăcit dar iubit al lui Dumnezeu, indiferent de cât ați suferit sub mâna răului.

Tot ceea ce va trebui să faceți este să Mă chemați și să cereți Milostivirea Mea.

Dacă în prezent sunteți prinși într-o plasă a înșelăciunii țesută în jurul vostru de cel rău și din care nu puteți scăpa, atunci vă rog să Mă chemați cu această rugăciune cu numărul 46, a Cruciadei de Rugăciune.

Rugăciunea (46) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru eliberare de lanțurile satanei

"O, Isuse, sunt pierdut. Sunt tulburat și mă simt ca un prizonier prins în mreje, de unde nu pot scăpa. Cred în Tine, Isuse, cred că vii în ajutorul meu și mă eliberezi de lanțurile satanei și ale demonilor săi. Ajută-mă, căci sunt pierdut. Am nevoie de iubirea Ta care îmi dă puteri, să pot crede în Tine și să mă încredințez Ție, să mă eliberez de acest rău și să ajung la lumină, ca să găsesc în sfârșit pacea, iubirea și fericirea. Amin."

Iubitul vostru Isus

Mesajul contine

Pentru eliberare de lanțurile satanei
Rugăciunea (46) a Cruciadei de Rugăciune

Isuse, sunt pierdut.

Sunt tulburat și mă simt ca un prizonier prins în mreje, de unde nu pot scăpa.

Cred în Tine, Isuse, cred că vii în ajutorul meu și mă eliberezi de lanțurile satanei și ale demonilor... citește tot