Sâmbătă, 21 aprilie 2012 la ora 16:00

Prea iubita Mea fiică, trebuie să aduc mângâiere tuturor sufletelor cărora le-ar putea fi teamă de aceste mesaje.

Lăsați-Mă să vă liniștesc pe voi, dragii Mei discipoli, asigurându-vă de Marea Mea Milostivire pentru întreaga omenire.

Datorită rugăciunilor discipolilor Mei dragi, care sunt toate auzite și ascultate în concordanță cu planurile divine ale Tatălui Veșnic, multe convertiri încep a înflori.

Niciodată să nu vă pierdeți speranța. Voi sunteți coloana vertebrală a Misiunii Mele pe pământ prin care Mă ajutați în salvarea întregii umanități. Ca atare, veți suferi datorită păcatelor altora.

Niciodată să nu credeți că păcatele altora pot întuneca Lumina Dumnezeului Preaînalt în asemenea măsură încât totul să fie pierdut.

În curând cu toții veți fi martori ai Slavei lui Dumnezeu, prin Milostivirea Mea Divină, care va fi revelată în timpul Avertismentului.

Miliarde de suflete, nu milioane, se vor converti. Asta înseamnă că puterea lui satana se va epuiza când armata lui Dumnezeu se va ridica cu putere pentru a învinge fiara.

În curând toată omenirea va cunoaște Adevărul existenței sale. Acesta va fi punctul de cotitură pentru copiii lui Dumnezeu, care se vor uni în pregătirea pentru Noua Eră de Pace, unde nu va exista păcat.

Rugăciunea este importantă, deoarece Dumnezeu Tatăl a dat fiecărei persoane de pe pământ, în momentul nașterii, darul voinței libere. Din această cauză, cu toate că El are puterea de a face orice dorește, El vrea ca ai Săi copii să vină la El din proprie voință.

Dumnezeu Tatăl nu dorește să forțeze pe copiii Săi să-L iubească.

Asta trebuie să vină în mod firesc. Dar cum poți iubi pe cineva pe care nu-l cunoști? Aceasta este azi problema în lume. Foarte puțini îl cunosc pe Dumnezeu Tatăl. Foarte puțini Mă cunosc pe Mine, Fiul Său Preaiubit Isus Cristos.

Voi, cei care Mă urmați, trebuie să vă rugați pentru ca Tatăl Meu să poată acorda daruri speciale acelor suflete care sunt în întuneric.

Apoi li se va înfățișa Lumina Slavei Sale și vor fi salvați.

Prin darul rugăciunii voastre, Dumnezeu Tatăl va folosi intervenția divină pentru a-i aduce mai aproape de Inima Sa pe cei care nu-L cunosc sau nu știu că El există.

Cu toate acestea, multe suflete care-L cunosc pe Tatăl Meu și Îi întorc spatele în mod deliberat, se vor confrunta cu pedepse cumplite.

Ei vor primi nenumărate oportunități de convertire, dar îl vor respinge pe Dumnezeu.

Pentru aceste suflete care înfăptuiesc lucruri condamnabile în diferite părți ale lumii, pedeapsa va veni sub formă de cutremure.

Acele grupări mondiale care vor continua să distrugă țările pe care le au sub control, vor fi oprite și pedepsite cu asprime prin Mâna Tatălui Meu.

Din nou, este nevoie de rugăciunile voastre pentru a atenua astfel de păcate și pedepsele ulterioare.

Mai este nevoie de puțin timp în pregătirea pentru Milostivirea Mea Divină pentru a permite mai multor suflete să fie pregătite pentru acest mare eveniment.

Este important ca cea mai mare parte a umanității să poată fi salvată, și toate acele suflete, incluzând păcătoșii împietriți, să primească o șansă de a se reuni cu Dumnezeu.

Dorința Mea cea mai mare este să domnesc peste cea mai mare parte a umanității în Noul Paradis.

Rugăciunile voastre Mă vor ajuta în îndeplinirea acestei mari dorințe a Mea astfel încât cu toții să devenim o familie în pace și unitate în vecii vecilor.

Iubitul vostru Isus