Vineri, 11 mai 2012 la ora 20:38

Scumpa Mea fiică, pregătirile pentru a Doua Mea Venire sunt în stadiu avansat de desfășurare.

Mulți oameni din lume ar putea, și vor fi salvați datorită rugăciunilor discipolilor Mei iubiți și a sufletelor alese. Mult mai mulți – și asta datorită jertfelor celor apropiați Mie.

Îmi doresc să vă iau pe toți în Noua Eră de Pace, în Noul Paradis de pe Pământ.

De-ar asculta acele suflete încăpățânate care refuză Chemarea Milostivirii Mele și care au nevoie de a se răscumpăra în ochii Mei.

Mulți credincioși sunt căldicei și nu sunt apți pentru a intra în Noua Mea Împărăție. Inimile lor închise și împietrite Mă resping acum când le vorbesc.

Ei Îmi slujesc în Biserici doar cu buzele, și totuși afirmă că Mă urmează.

Acum, când le întind Mâna Milostivirii Mele, pentru a ține mâna lor într-a Mea, ei Mă dau la o parte.

Sunt atât de suspicioși și lipsiți de adevărata înțelegere față de modul prin care Eu din Ceruri comunic cu omenirea, și totuși ei pretind să creadă în Divinitatea Mea.

Ei nu reușesc să accepte faptul că Eu am puterea de a vorbi cu lumea prin Revelații Divine.

Ei astfel pierd șansa de a înțelege harurile speciale pe care doresc să le ofer cu scopul de a-i aduce mai aproape de Inima Mea Sfântă.

Este cumva asemănător cu un sat care suferă de foame neavând nimic de mâncare, și unde ei mor încet de foame.

Totuși Eu stau lângă ei și le pot oferi toată hrana și alimentele necesare pentru Viața Veșnică, dar ei nu pot să Mă vadă.

Mulți nu vor să Mă vadă deoarece se îndoiesc că Eu aș putea vorbi cu ei acum.

Cei care Mă urmați, trebuie să Mă ajutați să-i salvăm și să-i apărăm pe aceia din lume care nu au nici o credință sau interes pentru lumea de dincolo.

Curând, ei vor înțelege că au un suflet, atunci când Eu vă voi ruga pe toți să proclamați Cuvântul Meu, pentru ca întreaga omenire să poată trăi în Noul Meu Paradis.

Vă rog răspândiți Cuvântul Meu, Rugăciunile, Mesajele și Avertismentele Mele tuturor sufletelor, mai ales celor care nu au nici o credință, convingeri sau cunoștințe despre Promisiunea Mea de a mă reîntoarce să judec vii și morții.

Ei nu mai au prea mult timp la dispoziție, așa că vă îndemn să vă rugați pentru aceste suflete.

Al vostru Isus