Sâmbătă, 12 mai 2012 la ora 10:00

Copila Mea, în timp ce răcnetul satanei și al demonilor lui devine tot mai tare și urletele lor se aud și în Ceruri, Eu trebuie să-i avertizez pe copiii lui Dumnezeu să-și deschidă ochii.

Uitați-vă în jurul vostru, ce vedeți?

Neliniște, ceartă, disperare și lupte. Toate acestea au fost stârnite de spiritele rele care înconjoară omenirea.

Eliberați din iad, numărul lor este mare. Nu vor slăbi nici un moment chinul provocat de ura pe care o au pentru toți copiii lui Dumnezeu.

Acești îngeri căzuți au fost geloși atunci când Tatăl Meu, Dumnezeul Cel Preaînalt, a creat omenirea și universul.

Mândria și disprețul lor au condus la căderea lor și au fost aruncați în Iad.

Conduși de satana, ura lor s-a manifestat atunci când l-am adus în lume pe Fiul Omului, Mântuitorul omenirii. Ura lor pentru mine a întrecut orice închipuire omenească.

Pentru că am fost desemnată Regină a tuturor Îngerilor, acest lucru i-a tulburat. Au știut că nu va fi cale de întoarcere în Ierarhia Divină.

Pentru a-L răni pe Dumnezeu, pe iubitul Meu Tată, ei vor să distrugă ceea ce este cel mai drag Inimii Sale, pe copiii Săi preaiubiți.

Seducându-i pe copiii Săi, prin ispita păcatului, ei fură suflete.

Tatăl Meu nu va tolera această răutate, și timpul pentru ca acești îngeri căzuți să fie aruncați în cele din urmă în cuptor, este aproape. Ei știu asta.

Sub conducerea lui satana planurile lor cresc și provoacă haos în lume în fiecare secundă a zilei.

Copiii lui Dumnezeu trebuie să știe că planul acelora este de a smulge tot ceea ce este prețios lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernic.

De aceea au țintit în primul rând Bisericile Sale Sfinte de pe pământ.

Atunci când s-au infiltrat în Bisericile lui Dumnezeu, s-au infiltrat în copiii lui Dumnezeu.

Treziți-vă copii la ceea ce se întâmplă sub ochii voștri. Trebuie să rămâneți în alertă în orice moment.

Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru a fi binecuvântați cu harurile de a recunoaște răul când este prezentat ca fiind parte a planurilor lui Dumnezeu, atunci când de fapt nu este.

Asta cere credință puternică și acceptarea adevărului conținut în aceste mesaje venite din Ceruri, pentru a rămâne pe calea adevărului vieții veșnice.

Copii, viața veșnică trebuie salutată și niciodată nu e voie să fie respinsă în favoarea falselor promisiuni.

Aceste promisiuni false sunt prezentate lumii în aceste timpuri de către cei care conduc națiunile voastre, și care ar putea fi influențați de regele minciunii.

Mergeți și deschideți-vă ochii copii, ascultați, întrebați și reflectați la tot ceea ce vă este prezentat în numele lui Dumnezeu.

Iubita voastră Regină a Păcii
Mama Salvării