Joi, 31 mai 2012 la ora 21:00

Copilul meu, satana împreună cu acele suflete infectate de el, face toate eforturile pentru a submina Cuvântul Preasfânt al Fiului Meu.

Întotdeauna amintiți-vă că satana plantează primele semințe ale îndoielii în inimile sufletelor alese.

Condamnarea cea mai grea asupra acestor mesaje Sfinte va fi aruncată de către cei care sunt strâns uniți cu Prețiosul meu Fiu.

Când satana face aceasta, el câștigă suflete.

Nu-l lăsați să facă aceasta, copii. Stați retrași și nu vă angajați în dispute cu el.

Fiul meu niciodată n-a apărat Cuvântul Său cel Sfânt și nici voi nu ar trebui să cedați acestei ispite.

Nivelul influenței satanice este în creștere și se răspândește în întreaga lume.

Bieții mei Copii suferă așa de mult și Eu plâng cu lacrimi de durere când văd disperarea și tristețea lor.

Rugați-vă, copiii mei, pentru pace în aceste timpuri, astfel încât copiii lui Dumnezeu de pretutindeni să se întoarcă la Fiul meu ca să le dea putere.

Numai intervenția divină, prin darurile date în urma rugăciunilor voastre, poate ușura durerea și suferința.

Fiul meu tânjește pentru ca sufletele să se întoarcă la El, căci numai El le poate oferi alinarea de care au nevoie. Nimic altceva nu va ușura chinul pe care îl îndurați acum.

Vă îndemn, copii, să dedicați luna Iunie pentru convertirea omenirii și pentru a se asigura că aceștia vor căuta mântuirea.

Numiți această lună Cruciada lunii pentru convertire și rugați-vă fiecare, prin intermediul grupurilor de rugăciune din întreaga lume.

Aici este Rugăciunea Cruciadei pentru Cruciada de Convertire

Rugăciunea (58) a Cruciadei de Rugăciune: Rugăciune pentru Convertire

"O, Preaiubite Isuse, Te chem pe Tine să-i îmbrățișezi pe toți copiii lui Dumnezeu și să-i acoperi cu Prețiosul Tău Sânge. Permite ca fiecare picătură a Sângelui Tău să acopere toate sufletele și să le ferească de cel rău. Deschide inimile tuturor, în special pe cele ale sufletelor împietrite și pe ale celor care Te cunosc, dar sunt prea pătate de păcatul mândriei pentru a se prosterna și pentru a cere ca lumina iubirii Tale să le inunde sufletele. Deschide-le ochii ca să vadă Adevărul, pentru ca zorile Milostivirii Tale Divine să coboare peste ei, acoperindu-i cu Razele Milostivirii Tale. Convertește toate sufletele prin harurile pe care le cer acum de la Tine ( se spune aici intenția personală …). Implor Îndurare, și-ți ofer în dar o zi de post în fiecare săptămână pentru această lună iunie, ca ispășire pentru toate păcatele. Amin."

Copii, trebuie postiți timp de o zi în fiecare săptămână, în luna iunie.

Trebuie să vă rugați Rozariul meu și Rozariul Milostivirii Divine zilnic.

Făcând acest lucru, copii, voi veți salva milioane de sufletele prin Milostivirea Fiului meu Isus Cristos.

Mama voastră iubită
Mama Mântuirii

Mesajul contine

Rugăciune pentru Convertire
Rugăciunea (58) a Cruciadei de Rugăciune

Vă rog copilași să dedicați luna iunie pentru convertirea omenirii, ca să faceți posibil ca ei să caute mântuirea.

Numiți această lună, Luna Cruciadei de Convertire și rugați-vă ca unul, prin grupurile... citește tot