Joi, 07 iunie 2012 la ora 20:00

Fiica Mea prea iubită, este timpul să luați armele, în lupta Cerească ce se dezlănțuie din nou cu satana și îngerii lui căzuți.

Acum armata de îngeri ai satanei se năpustește asupra fiecărei națiuni și discipolii lor devotați de pe pământ îi infestează pe copiii lui Dumnezeu în orice fel posibil.

Legat de asta, există deja semne vizibile. Criza din Biserica Mea, Biserica Catolică, a fost provocată de forțele răului, al căror scop principal era să o îngenuncheze. Nemulțumite doar cu atât, forțele răului vor să nimicească Sfânta Euharistie prin profanare.

Planul satanei a fost ca, prin intimidarea Bisericii Mele de pe pământ, să nimicească credința discipolilor Mei.

Mulți dintre credincioșii Mei nu-Mi mai aduc omagiu Mie, Mântuitorul lor, dând vina pe păcatele reprezentanților Mei în Biserică. Cât de mult Mă rănesc aceștia, atunci când Mă părăsesc în grabă.

Apostazia din lumea de astăzi a fost, de asemenea, planificată de către satana, ispitind pe copiii lui Dumnezeu să-si renege credința.

În loc de aceasta, el se servește de o religie nouă, cunoscută sub numele de New Age. În loc să-l slăvească pe Dumnezeu, Tatăl Veșnic, ei glorifică ființa umană ca fiind superioară spiritual și în stare să-și controleze soarta.

Ca și Lucifer, care a vrut nu numai să fie asemenea lui Dumnezeu, ci a vrut să fie însuși Dumnezeu, și acest cult, care se dezvoltă rapid, vrea să-i convingă pe copiii lui Dumnezeu că sunt în stare să-și controleze propriului destin, că totul poate fi controlat printr-o falsă credință într-o lume metafizică, care nici măcar nu există.

Credința în Dumnezei falși, cum ar fi Buddha, a afectat deja pe atâția oameni și i-a condus într-o lume întunecată, care la prima vedere pare strălucitoare, dar care nu aprinde dragostea curată unul față de altul.

În schimb, toate aceste religii New Age realizează un singur lucru: egoismul și iubirea de sine, în detrimentul altora.

Războaiele produse de ordinele masonice ale satanei ucid în măsură din ce în ce mai mare, iar gruparea cea mai mare dintre toate va controla Orientul Mijlociu prin masacru.

În Europa, ei vor încerca să introducă o Moneda Unică pentru a o subjuga.

Strânsoarea satanei va fi atât de puternică, încât pentru clătinarea puterii sale va fi nevoie de multă rugăciune. Apoi vor exista și ispitele prin care să fie îndepărtați copiii lui Dumnezeu de Adevăr.

El, satana, poate produce mare haos în mintea voastră. Totuși atunci când face asta, nu dispune de puterea de a vă cunoaște gândurile; el poate doar să implanteze gânduri și îndoieli în mintea voastră.

Când la început vă opuneți lui, rugându-vă pentru harurile necesare apărării voastre, el își intensifică acțiunile.

Satana îi trimite pe demonii săi la credincioși, ca să-i chinuie. Dacă i-ați putea vedea, v-ați îngrozi. Puteți fi înconjurați de doi sau trei și vă pot sminti ca să deveniți confuzi, triști și mintea voastră să fie plină de gânduri nemiloase față de ceilalți.

Tot ceea ce este legat de Dumnezeu: Biserica Sa, copii Săi sau aceia care Îl reprezintă pe Dumnezeu, sunt țintele sale principale.

Apoi îi țintește pe aceia care au funcții înalte, care vor controla viața a milioane de oameni. Pe ei îi va ispiti cu corupția, abuzul de putere și introducerea de legi rele cu intenția de a produce durere și greutăți. Asta duce la război.

Copii, nu neglijați această confruntare, pentru că este o realitate.

Anul trecut s-au eliberat din străfundurile Iadului 600.000 de îngerii căzuți.

Acum au fost eliberați încă 5 milioane. A sosit timpul pentru Oastea din Cer a lui Dumnezeu să-l nimicească pe satana. A sosit timpul ca armata Mea de pe Pământ să-și ia armele.

Timpul este scurt și mai avem multe de făcut.

Arma este rugăciunea. Scopul este convertirea. Eu doar așa pot să realizez mântuirea sufletelor, dacă în aceste timpuri, glasul Meu găsește ascultare.

Satana știe asta. El a blestemat această Misiune și va târî după sine pe mulți dintre copii Mei. Dar nu poate învinge. Nimeni nu poate opri revelarea Cărții Adevărului pentru că sunt Eu, Isus Cristos, Cel care o dezvăluie.

Totuși va convinge multe biete suflete să privească în altă direcție atunci când Eu voi revela Adevărul. Eu voi dezvălui Adevărul ca să-l vadă lumea întreagă, așa cum a fost prevestit în Apocalipsă.

Nu-i permiteți niciodată să se ocupe de voi. Asta o puteți face dacă nu luați în seamă jignirile sau batjocura altora atunci când vestiți Cuvântul Meu. Dacă o veți face, îi veți da muniția prin care vă va distruge.

Iubitul vostru Isus,
Mântuitorul lumii întregi