Duminică, 10 iunie 2012 la ora 15:30

Draga Mea fiică iubită, îi chem pe toți discipolii Mei să dea dovadă de curaj în aceste timpuri.

Nu este momentul să cădeți la pământ și să plângeți. Este timpul să luptați pentru mântuirea voastră.

Chem toate Bisericile Creștine, Clerul Meu și pe toți aceia care Mi-au consacrat viețile lor Mie, al lor Isus, să audă rugămintea Mea.

Niciodată să nu părăsiți Adevărul Învățăturilor Mele.

Niciodată să nu Mă părăsiți.

Niciodată să nu părăsiți Biserica Mea. Pentru că Eu sunt Biserica.

Niciodată să nu părăsiți Trupul Meu, pentru că Eu sunt Pâinea Vieții.

Niciodată să nu acceptați minciunile care vor fi răspândite în curând printre voi ca să alunge Biserica Mea de pe Pământ. A sosit vremea să vă pregătiți.

În curând vi se va cere să acceptați o nouă religie, care va fi o religie contrafăcută.

În curând vă vor sili să vă hrăniți cu ceva asemănător cu Preasfânta Euharistie, dar nu va fi Trupul Meu.

Va fi ceva gol și sterp și nu va fi purtător de Viață Adevărată.

Singura Sfântă Euharistie care există, este modul prin care Prezența Mea se face cunoscută în Jertfa Sfântă a Liturghiei, așa cum este ea acum.

Niciodată să nu vă îndepărtați de aceasta, chiar dacă veți fi obligați să o faceți, de către păgânii care vor prelua Bisericile Mele Creștine.

Ei vor profana Bisericile Mele și le vor transforma în locuri de divertisment și centre sociale.

Voi trebuie să urmați mereu regulile pe care le-am dat Apostolilor Mei, la Cina Cea de Taină.

Acum trebuie să vă asigurați că totul este pregătit, înainte să înceapă atacul; căci curând vi se va părea imposibil să urmați o credință falsă, impusă prin abominația care se pregătește.

Falsul Profet nu va prelua doar conducerea Bisericii Catolice, ci și a tuturor Bisericilor Creștine care se vor uni într-una.

Dar nu voi fi Eu, Isus Cristos, la temelia acestui Nou Templu. Acesta va fi un templu menit să înlocuiască Sfântul Scaun, spre cinstirea bestiei.

Acum luați seama la cuvintele Mele, pentru că în curând veți vedea Adevărul.

Aceia care sunt destul de curajoși ca să se împotrivească persecuției credinței lor, trebuie să se organizeze acum.

Celor care, însă, nu au destul curaj ca să lupte împotriva domniei anticristului și a Falsului Profet, vă spun să cădeți în genunchi și să Mă rugați să vă ajut.

Eu vă voi conduce prin noii Mei conducători care se vor ridica dintre voi și care vor fi îndrumați de cei Doi Martori ai Mei.

Enoh și Ilie, care sunt prezenți în Biserica Mea Creștină de pe pământ și în Casa lui Israel, în curând vor influența predicarea Evangheliei în lumea întreagă.

Nimic nu va opri răspândirea Adevărului.

Această perioadă de timp va fi grea, dar ridicați-vă și urmați Armata Mea de pe Pământ și astfel mai multe suflete vor fi salvate. Nu părăsiți turma pe care v-am dat s-o conduceți.

Nu vă temeți, deoarece doar urmând Calea Mea spre Viața Veșnică puteți să vă mântuiți.

Dacă urmați calea Falsului Profet, atunci nu numai că veți fi pierduți pentru Mine, ci veți conduce spre Iad suflete nevinovate.

Fiți curajoși, Slujitorii Mei sfințiți.

Acceptați că vremea revenirii Mele este foarte aproape. Nu aveți timp de pierdut.

Isus al vostru