Sâmbătă, 09 iunie 2012 la ora 15:45

Draga Mea fiică, ai încredere că Eu, Tatăl tău din Ceruri, voi face tot ce îmi stă în putere pentru a-i salva pe toți copiii Mei de pe pământ.

Deși trebuie să respect liberul arbitru, dăruit de Mine ca unul dintre cele mai mari daruri oferit pentru a face omenirea să Mă iubească prin voința sa liberă, nu forțat, voi face minuni și voi crea miracole pentru a-i aduce pe copii acasă la Mine.

Deși sunt Dumnezeul Dreptății, care nu va putea niciodată trece cu vederea sau accepta răul, îi voi ierta pe toți aceia care se vor întoarce la Fiul Meu și vor căuta să se răscumpere, când vor conștientiza conținutul Cărții Adevărului.

Voi lupta Bătălia Armaghedonului împreună cu Ierarhia Cerească și promit că voi învinge dușmanul și pe diavolii ieșiți din mâna lui Lucifer.

Timpul ca satana să fie izgonit pentru 1000 de ani se apropie, și vai celui care nu se leapădă de el sau de răutatea lui.

Tuturor li se va arăta Adevărul Iubirii Mele Divine și al dorinței Mele ca Minunata Mea Împărăție, Paradisul Meu, să fie împărtășit de toți.

Voi depune toate eforturile, prin profeții Mei, pentru a-i aduce în brațele Fiului Meu.

Copii, nu Mă părăsiți pe Mine, Tatăl vostru Iubitor.

Veniți și auziți chemarea Mea.

Nu respingeți moștenirea voastră.

Voi vă confruntați acum cu cea mai mare criză de la creația rasei umane, pentru că a venit timpul să faceți alegerea finală.

Înțelegeți că orice minciună, orice ispită, care vă face să vă căutați consolarea în brațele satanei și ale demonilor lui, au scopul de a vă fura sufletul.

Doar aceia care își petrec timpul protejându-și Credința, prin rugăciune și Sacramente, vor fi suficient de puternici pentru a rezista puterii lor.

Amintiți-vă că satana nu poate câștiga, pentru că nu are puterea necesară. El îi va ataca acum pe toți, chiar și sufletele sfinte, ca să Mă respingă pe Mine și pe Fiul Meu Preaiubit.

Dar vă va atrage într-un abis al întunericului și confuziei și veți fi prinși în plasa deasă a înșelăciunii, de unde va fi imposibil să ieșiți.

Ascultați-Mă acum. Bătălia finală a început. Nu faceți greșeala de a respinge această chemare, făcută din Ceruri, pentru că va însemna pierderea voastră pentru eternitate.

O, de-ați vedea tragedia sufletelor care vor refuza Paharul Mântuirii.

Ele se vor prăbuși neputincioase împreună cu satana în adâncurile iadului, de unde nu există cale de întoarcere.

Ca Tată al vostru Eu trebuie să vă arăt pericolele care vă stau înainte.

De ce nu vreți să ascultați?

Dacă aveți credință în Mine, atunci să știți că îi voi trimite pe profeții Mei ca să vă avertizeze.

Nu am mai făcut aceasta și înainte? Oare M-au ascultat? Nu, mulți nu au făcut-o, și apoi profeția s-a împlinit în fața ochilor lor uimiți.

De data aceasta Eu vin pentru a anunța că timpul venirii Fiului Meu, Adevăratul Mesia, este aproape.

Satana știe asta. Ura lui pentru Mine este atât de mare, încât va face orice pentru a-i smulge pe copiii Mei de la Mine.

Eu sunt Dumnezeul vostru, începutul și sfârșitul.

Eu am creat lumea la începuturi și tot prin mâna Mea lumea, așa cum o cunoașteți voi, va lua sfârșit.

Dar pe copiii Mei preaiubiți, care renunță la satana, îi așteaptă noua lume, Noul Paradis de pe Pământ, în toată splendoarea sa.

Nu întoarceți spatele.

Nu lăsați ca rațiunea omenească să vă împiedice pe voi și pe cei dragi ai voștri să intrați în acest Paradis minunat, unde nu veți duce lipsă de nimic.

Alegeți Paradisul Meu de iubire, bucurie și frumusețe, un loc special, unde veți trăi într-o armonie desăvârșită în minte, trup și spirit.

Fără stricăciune. Fără păcat. Doar iubirea prin care veți trăi în unire cu Voința Mea Divină.

Tatăl vostru iubitor
Dumnezeu Cel Preaînalt