Joi, 14 iunie 2012 la ora 18:15

Eu, iubitul tău Isus, doresc ca tu, fiica Mea iubită, să-i rogi pe toți discipolii Mei să urmeze Instrucțiunile Mele.

Fiți atenți la membrii familiei voastre, la aceia dintre voi care nu urmează Învățăturile Mele. Căutați printre voi acele suflete pierdute pentru Mine, care în mod vădit Mă resping. Apoi, vă cer să vă rugați foarte mult pentru ei în aceste timpuri.

Voi trebuie să implorați Milă pentru sufletele lor. Rugăciunile și jertfele voastre îi pot scăpa de o teribilă suferință cauzată de Purificarea din timpul Marelui Avertisment.

De ș i nu trebuie să vă teme ț i de Marele Aver tisment, ci trebuie să-l salutați ca pe Darul Meu Deosebit, el va provoca durere acelora care nu sunt în stare de har.

Pregătiți-vă din timp sufletele deoarece sufletele sănătoase vor percepe Marele Avertisment ca pe un Eveniment plin de Bucurie.,

Ele nu vor suferi deoarece vor fi în stare de har, mai ales dacă fac Sfânta Spovadă în mod regulat.

Puterea lor îi va ajuta pe aceia care trebuie să treacă prin chinurile Purgatoriului după Marele Avertisment.

Ajutați-i pe aceia care nu vor să asculte, prin rugăciunea zilnică a Rozariului Divinei Milostiviri.

Oferiți-Mi Mie, Isus al vostru, o jertfă pentru păcatele familiilor voastre.

Eu voi fi Milostiv față de to ț i aceia care acceptă starea întunecată a sufletelor lor, atunci când le vor fi revelate păcatele, în timpul Marelui Avertisment.

Doar cei cu adevărat umili și curați cu inima vor primi iertare.

Acei copii, inclusiv cei care M-au părăsit, au nevoie disperată de rugăciunile voastre.

Aceasta este rugăciunea pe care trebuie s-o spuneți pentru convertirea lor în timpul Marelui Avertisment.

Rugăciunea (60) a Cruciadei de Rugăciune: Pentru convertirea familiilor în timpul Marelui Avertisment

"O, Preaiubit și Dulce Isuse al meu, Mă rog pentru Milostivire față de sufletele familiei mele (aici îi numiți pe ei …). Iți ofer Ție suferințele, încercările și rugăciunile mele, pentru ca sufletul lor să se salveze de duhul întunericului. Nu lăsa pe niciunul dintre copiii Tăi să Te renege sau să refuze Mâna Milostivirii Tale. Deschide-le inimile ca să se unească cu Inima Ta Preasfântă, pentru a ști să caute iertarea, spre a scăpa de focul iadului. Dăruiește-le șansa de a ispăși, astfel încât să se convertească prin Razele Milostivirii Tale Dumnezeiești. Amin."

Copii ai lui Dumnezeu, pregătiți-vă zilnic pentru Marele Avertisment pentru că poate să se petreacă în orice moment.

Isus al vostru

Mesajul contine

Pentru convertirea familiilor în timpul Marelui Avertisment
Rugăciunea (60) a Cruciadei de Rugăciune

Copii al lui Dumnezeu, pregătiți-vă pentru Avertisment în fiecare zi, căci el poate avea loc oricând.

Isus @ 14 iun 2012, 18:15

Preaiubit și Dulce Isuse al meu, mă rog să ai Milostivire față de sufletele... citește tot