Duminică, 24 iunie 2012 la ora 17:30

Mult iubita Mea fiică, o cum Mi se frânge inima când îi văd pe aceia care spun că Îl urmează pe Dumnezeu și totuși batjocoresc Legile Lui. Ei sunt fățarnici.

Ei sunt aceia care spun că urmează cele Zece Porunci ale Tatălui Meu, dar care în același timp, cred că pot să-i judece pe alții care păcătuiesc.

Sunt primii care folosesc Sfânta Scriptură cu intenția de a proclama o minciună, promovând așa numita toleranță și prin aceasta ei Mă jignesc foarte mult.

Ei sunt acei oameni care spun că e nepotrivit să crezi în Providența Divină.

Ei sunt aceia care i-au pus sub semnul întrebării pe profeții trimiși din Cer de-a lungul secolelor și apoi, folosindu-se de Cuvântul Meu Sfânt cuprins în Sfânta Scriptură, încearcă să demonstreze că nu sunt autentici.

Fiecare om care neagă Cuvântul Meu Sfânt nu Îmi este credincios.

Fiecare om care se consideră superior spiritual și intelectual față de frații și surorile sale trebuie să fie foarte prudent.

Orice om care folosește Sfânta Scriptură pentru a prezenta o variantă deformată a Adevărului va fi pedepsit.

Voi înlătura pe oricine se ridică și proclamă Adevărul, dar respinge Cuvântul Meu Sfânt, pe care-l dau lumii în acest timp de pe urmă.

Voi păcătuiți cu păcatul geloziei spirituale și pentru aceasta va trebui să suportați pedeapsa.

Când răspândiți ură pentru profeții trimiși din Cer, atunci comiteți un păcat care va avea urmări teribile.

Prin faptul că faceți asta, nu doar răspândiți o minciună, ci chiar opriți Cuvântul lui Dumnezeu.

Vă cer să opriți campania voastră de hărțuire și calomnie acum. Nu veți putea împiedica niciodată să fie auzit Cuvântul Meu Sfânt.

De ce încercați în continuare să provocați suferință acestei Misiuni? Nu ați aflat până acum că focul Duhului Sfânt nu s-ar fi putut răspândi în acest fel dacă aceste Mesaje al Mele nu ar fi din Cer?

Sunteți folosiți de cel rău care nu se dă în lături de la nimic pentru a împiedica transmiterea acestor Mesaje Sfinte ale Mele către lume.

Mesaj pentru cler:

Voi – cei care ați depus un jurământ ca slujitori sfințiți ai Bisericii Mele pe Pământ, ascultați-Mă acum.

Atunci când denunțați în mod public Mesajele Mele și Mă împiedicați pe Mine, al vostru Isus, în această Misiune a Mea de salvare a sufletelor, comiteți cel mai mare păcat dintre toate.

Pentru asta veți suferi și veți trăi Purgatoriul aici pe Pământ. Fiecare bărbat, femeie și copil va fi martorul păcatului vostru împotriva Cerului.

Judecarea greșită a profeților Mei de către voi vă va provoca un gol spiritual și sufletul vostru va trece printr-un chin fără egal.

Dacă sunteți slujitorii Mei sfițiți și nu sunteți siguri de Glasul Meu care vă vorbește acum, atunci trebuie să rămâneți în tăcere. Trebuie să vă rugați pentru harul discernământului, înainte de a vă gândi să respingeți Cuvântul Meu Sfânt.

Mai multe mii de slujitori ai Mei sfințiți nu vor recunoaște Cuvântul Meu Sfânt, pe care îl transmit prin acest profet al Meu, pentru timpul din urmă. Cât Îmi zdrobește inima acest lucru!

Mulți vor cădea sub stăpânirea lui anticrist și vor părăsi Biserica Mea de pe pământ.

Mulți slujitori sfințiți vor trece de partea prigonitorilor Bisericii Mele. Seducerea lor a început deja.

Înșelătorul vă pregătește acum ca să Mă respingeți și orgoliul vostru vă împiedică să vedeți aceasta.

Mulți dintre slujitorii Mei sfințiți nu vor fi destul de curajoși ca să sprijine Biserica Mea pe Pământ. Mulți vor trece de partea falsului profet și vor respinge turma Mea, a cărei credință le-ar putea permite să caute Adevărul.

Nu știți că Eu sunt Biserica?

Nu știți că Biserica va suferi Răstignirea ei, așa cum am suferit și Eu?

Biserica va fi chinuită. Va părea că a fost răstignită pe cruce și mulți vor crede că a murit. Dar, asemenea Învierii Mele, va reveni la viață, pentru ca să vedeți că ea nu poate fi distrusă.

Vă atrag atenția vouă, slujitorilor Mei sfințiți, care nu recunoașteți timpurile în care trăiți, să fiți vigilenți acum pentru că Biserica Mea pe Pământ suferă cea mai mare prigonire de la începuturile ei.

Voi trebuie să vă pregătiți și să vă deschideți ochii.

Când ați crezut că voi veni să vă avertizez? Ați crezut că aceasta va fi într-un viitor îndepărtat? Că nu se va întâmpla în timpul vieții voastre?

A Doua Mea Venire este foarte aproape.

Nu peste mult timp voi despărți pe cei buni de cei răi, după ce se vor face toate încercările de a converti cea mai mare parte a omenirii.

Datoria și răspunderea voastră este să vă păstrați deschise mintea, inima și sufletul.

Vreau să răspundeți rugăminților Mele pentru a Mă ajuta să salvez cât de multe suflete voi putea.

Urmați-Mă. Aceasta este chemarea voastră.

De aceea Mi-ați jurat credință Mie, Isus al vostru.

Nu ați depus jurămintele după regulile voastre.

Trebuie să-Mi permiteți să vă conduc și trebuie să Mă ajutați să apăr Biserica Mea de pe Pământ.

Bisericii Mele i s-au produs multe daune. Biserica Mea este compusă din toți aceia care Mă iubesc, inclusiv toți slujitorii Mei sfințiți.

Voi trebuie să fiți puternici, curajoși și credincioși. Nu trebuie să lăsați teama față de fiară să vă devoreze sufletul.

Ascultați Cuvântul Meu Sfânt înainte de a-i condamna pe profeții Mei.

Niciodată să nu respingeți vreunul dintre Mesajele Mele, înainte de a vă ruga pentru harul discernământului. Chiar și atunci trebuie să fiți prudenți, ca să nu refuzați copiilor lui Dumnezeu harurile pe care le dăruiesc acum acelor sărmane suflete, care sunt înfometate după Adevărul Învățăturilor Mele.

Le spun acelora care resping fățiș Cuvântul Meu dat acestui profet: trebuie să știți că veți implora iertarea Mea când Adevărul va fi revelat.

Atunci, pentru aceia care vor fi răspunzători de îndepărtarea sufletelor de Cuvântul Meu, va fi prea târziu.

Toate acele suflete pierdute pentru Mine din cauza răutății limbii voastre nu vor avea viață veșnică.

Respingeți acum Cuvântul Meu, sau condamnați Mesajele Mele pentru că găsiți greșeli în ele, și veți fi înlăturați. Nu sunteți potriviți pentru a conduce turma Mea.

Mântuitorul vostru,
Isus Cristos