Marți, 26 iunie 2012 la ora 20:00

Fiica Mea prea iubită, Noul Paradis a fost finalizat în gloria sa deplină, fiind pregătit pentru toți copiii lui Dumnezeu de pe pământ.

El va fi prezentat în toată splendoarea sa, la fel ca și Paradisul creat de Tatăl Meu Veșnic pentru copiii Săi la începutul timpurilor.

Îngerii cântă și se bucură pentru că timpul este foarte aproape pentru dezvăluirea acestei mari splendori în fața unei lumi neîncrezătoare.

El va fi prezentat de către Mine când Noul Ierusalim va coborî pe pământ, în momentul vestirii celei de a Doua Mea Veniri.

Ție, fiica Mea, ți se va spune să anunți acest lucru chiar înainte de a Mă face cunoscut.

Numai cei care Mă acceptă ca Mântuitor vor fi capabili să intre prin porțile sale magnifice.

Chemările din Cer se vor face auzite mereu, pentru a ajunge la toți aceia care continuă să respingă marele Meu dar, până va răsuna ultima trompetă.

Atunci va fi prea târziu pentru acele sărmane suflete. Ele nu vor mai putea fi ajutate după aceea, pentru că Mila Mea Îmi va fi fost aruncată în Față, în semn de respingere.

Tot ceea ce contează acum este să îi avertizați pe toți cei care sunt în pericol de a-și pierde sufletele lor în favoarea satanei.

Adunați-i, discipolii Mei. Conduceți-i cu blândețe în turma Mea. Nu renunțați niciodată la rugăciune pentru a-i salva.

O, discipolii Mei iubiți, dacă ați putea vedea Noul Paradis, atunci când Cerul și Pământul se vor uni, ați cădea în genunchi și ați plânge de bucurie și de ușurare.

Pentru aceia dintre voi care se tem de timpurile din urmă, atunci când pământul precum îl știți se va schimba, lăsați-Mă să vă alin grijile.

Vă veți lua familiile cu voi și vă veți bucura cu toții în iubire pură și totală armonie.

Veți primi un corp pur, ferit de stricăciune, de boală, de moarte fizică și de îmbătrânire.

Voi toți veți avea propria locuință, cu iarbă, copaci, munți, râuri, pâraie și flori ce vă vor înconjura în toată splendoarea lor.

Animalele vor fi blânde și vor trăi în pace și în armonie cu toți copiii lui Dumnezeu.

Veți vedea copiii cum se căsătoresc, au copii și veți fi martorii minunii familiilor înviate din morți.

Această înviere va fi ca nicio altă bucurie imaginabilă.

Vă veți reuni cu cei dragi vouă, care au trecut din această viață și s-au dus în Cer.

Veți avea națiuni, douăsprezece în total, toate simbolizate de cele douăsprezece stele din coroana ce încununează capul Mamei Mele Imaculate, și toate națiunile vor fi conduse de către Mine, împreună cu Apostolii și Profeții Mei.

Aceasta este Împărăția Mea, promisă de către Tatăl Meu de la crearea Paradisului pe Pământ. Oricine o respinge va pieri.

Rugați-vă pentru ca toți copiii lui Dumnezeu să aibă sufletul pur, ca să le permită să vină acasă în Împărăția Tatălui Meu de pe Pământ, așa cum a fost la început, este acum și va fi mereu, o lume fără sfârșit, pentru totdeauna.

Al vostru Isus