Miercuri, 27 iunie 2012 la ora 20:00

Mult iubita Mea fiică, astăzi dezvălui tuturor copiilor Mei planurile Mele pentru viitor, legate de Noul Cer și Noul Pământ.

Atunci când Cerul și Pământul se vor contopi formând un Paradis plin de glorie, vor exista douăsprezece națiuni.

Aceste națiuni vor fi formate din câteva națiuni ale lumii care au arătat credință față de Mine, Dumnezeu Tatăl, față de Fiul Meu, Isus Cristos și față de Maica lui Dumnezeu, Regina Cerului.

Cei care s-au împrăștiat vor fi aduși împreună și se vor alipi celorlalte națiuni, uniți cu toții într-o Familie Sfântă.

Voința Mea va fi respectată. Voi veți avea darul voinței libere, dar aceasta se va împleti cu a Mea. Abia atunci vă va fi relevat adevărul Paradisului.

Cele douăsprezece națiuni ale Mele sunt reprezentate în Cartea Apocalipsei de cele douăsprezece stele ale Femeii.

Femeia este chiar Maica lui Dumnezeu și ea poartă cele douăsprezece stele pentru a semnifica două lucruri.

Cei doisprezece apostoli care L-au ajutat pe Fiul Meu la clădirea Bisericii Sale pe Pământ.

Cele douăsprezece națiuni special alese pentru a forma adevărata Biserică Apostolică pe Noul Pământ atunci când Cerul și Pământul se vor contopi formând Noul Meu Paradis Glorios.

Aceasta este clipa pe care am așteptat-o cu atâta răbdare.

Voința Mea Divină - care a creat Paradisul pentru Adam și Eva, și care a fost dată deoparte prin ispitirea de către cel rău – acum se va împlini și de data aceasta Paradisul va fi perfect.

Fiul Meu, Regele Omenirii și al Universului, va domni asupra Noului Paradis de pe Pământ.

El va alege conducători din fiecare națiune și aceștia vor fi cu toții uniți cu Voia Mea Dumnezeiască. Oamenii acelor națiuni Îl vor onora pe Fiul Meu așa cum se cuvine să fie El onorat: în pace și în iubire față de aproapele.

Mama Sa Sfântă, Maica Mântuirii, care a fost încoronată ca Regină a Cerului, va domni tot ca Regină în Noul Paradis.

Încoronarea Ei în Cer a fost o Manifestare Divină cu totul specială, având în vedere rolul pe care Ea urma să-l aibă în mântuirea omenirii.

Ea a fost încoronată cu onoare și mult fast nu numai pentru rolul de a fi Maica lui Dumnezeu și logodnica Duhului Sfânt, ci și pentru că este Mama Mântuirii, căreia i s-a dat puterea de a-l distruge pe satana.

Fiul Meu Preaiubit a fost cel care la Încoronare i-a așezat pe cap Maicii lui Dumnezeu coroana cu douăsprezece stele.

În Noul Paradis, Fiul Meu o va încorona ca Regină a tuturor copiilor lui Dumnezeu.

Planul Meu Divin de a salva omenirea a început deja.

Dorința Mea este ca această Misiune să Mă ajute să adun din toate colțurile Lumii, toate sufletele pierdute și să le salvez de dușman înainte de a fi prea târziu.

Intervenția Mea Divină va dovedi Iubirea Mea față toți copii Mei.

Nimic nu e imposibil, nimic nu e fără speranță în lupta Mea împotriva armatei satanei.

Vă voi aduce o lume nouă, a cărei somptuoasă măreție vă va uimi. Ea este pregătită. Frumusețea și splendoarea ei nu pot fi imaginate de mintea omenească.

Când veți fi martorii acestor lucruri veți avea deja viața veșnică.

Rugați-vă pentru acei sărmani copii ai Mei care nu cred în Mine, Dumnezeu Cel Preaînalt, care nu se supun Legilor Mele și comit atrocități teribile unul împotriva celuilalt; rugați-vă ca ei să se căiască.

Nu vreau să-i pierd pe niciunul dintre copiii Mei.

Ajutați-Mă să-i aduc la această minunată și măreață moștenire. Din păcate, aceasta trebuie să se întâmple prin voința lor liberă.

Copiii Mei, vă iubesc cu o pasiune pe care omenirea este incapabilă să o cunoască.

Veniți la Mine, uniți fiind prin Fiul Meu.

Timpul Noului Paradis pe Pământ e foarte aproape, însă vi s-a acordat timp ca să ajutați la convertirea omenirii, prin această Misiune, a celui de-al șaptelea Înger pe Pământ, care lucrează cu Fiul Meu pentru a-Mi aduce familia.

Tatăl vostru Iubitor
Creatorul tuturor celor văzute și nevăzute
Dumnezeu Cel Preînalt