Vineri, 06 iulie 2012 la ora 16:15

Draga Mea fiică mult iubită, timpul a fost pregătit pentru ca Sfintele Mele Mesaje, pe care le dau lumii, să fie auzite de fiecare suflet, tânăr sau bătrân, din fiecare națiune.

Dacă vor avea acces la mesajele Mele, mulți dintre copiii lui Dumnezeu se vor ridica și vor asculta instrucțiunile Mele.

Trebuie să știți că schimbările au început deja, așa cum au fost profețite, iar culturile nu vor mai da roade ca înainte și nici anotimpurile nu vor mai fi cum au fost.

Aceste schimbări vin prin Mâna Veșnicului Meu Tată, pe măsură ce va introduce noile legi ale Pământului, legi care este imposibil să rămână neobservate de fiecare om.

Nimic pe acest pământ nu va mai funcționa după vechile legi ale naturii, așa ca altădată.

Va crește nivelul mărilor, apele se vor revărsa, pământul se va cutremura, iar solul va deveni sterp.

Tatăl Meu va impune o mare pedeapsă, cu scopul de a opri răspândirea păcatului, care pentru El constituie un motiv de profundă tristețe.

Națiunile care sfidează Legile Lui vor suferi enorm. Ele vor înțelege în curând că păcatele lor nu vor mai fi tolerate și că vor fi pedepsite.

Pedepsirea va fi cu scopul de a-i împiedica să infesteze și alte suflete, iar dacă nu-și vor schimba căile rele, vor fi forțați să o facă prin intervenția divină.

Fiica Mea, tu trebuie să răspândești Cuvântul Meu cât mai urgent, pentru că Avertismentul e din ce în ce mai aproape.

Cartea Adevărului trebuie să fie dată la cât mai multe națiuni, ca ele să se poată pregăti pentru A Doua Mea Venire.

Timpul pentru A Doua Mea Venire va veni după Avertisment.

Pedepsele care vor fi transmise de către îngeri la porunca Tatălui Meu, au început în etape. Pe măsură ce păcatul crește în ritm galopant, se vor intensifica și ele.

Bătălia a început, iar primele ei etape pot fi observate deja în multe țări.

Veți fi martorii distrugerii climei, ce se va răspândi pe pământul care va geme de durere din cauza degradării cauzate de păcat.

Cutremurarea va crește, și națiune după națiune, fiecare va suferi în funcție de tipul de păcat care a corupt-o la bază.

Conducătorii care îl urmează pe anticrist nu vor scăpa privirii Tatălui Meu și vor fi distruși.

Tatăl Meu îi pedepsește pe cei care conduc acum guverne nelegiuite, ca să-Și salveze copiii de sub stăpânirea lor înrăită.

El nu va sta să privească fără a interveni, cum acești lideri, care îl urmează pe anticrist care a rămas ascuns până acum, îi vor distruge copiii.

O treime din Pământ va fi distrusă pentru că îngerii vor revărsa foc asupra lui din cele patru colțuri ale Cerului.

Atunci mulți vor ști că ceva este în neregulă și că totul este cauzat de Mânia Tatălui Meu.

Însă mulți nu vor învăța nimic din asta. Mulți se vor converti după Avertisment. Totuși, mulți nu se vor converti nici măcar atunci când li se va da dovada stării lor sufletești.

Ei în continuare vor idolatriza niște seducătoare amăgiri, considerând că ele fac parte din ceea ce pământul le oferă. Doar că de această dată, poftele lor și idolii materiali pe care îi venerează își vor accentua obscenitatea și ticăloșia. Toate păcatele lor, vizibile pentru cei care le pot vedea așa cum sunt ele cu adevărat, vor deveni atât de urâte încât puțini copii ai Lui Dumnezeu vor suporta să le vadă.

Fiecare păcat dezgustător va fi expus în public, cu desconsiderare față de Dumnezeu.

Fiecare faptă îi va degrada pe păcătoși până într-atât încât aceștia se vor comporta precum animalele. Orice respect pentru corpul uman va dispărea complet și fiecare poftă trupească va fi etalată în fața lumii, fără urmă de rușine în suflete.

Aceștia sunt prizonieri ai satanei. Cu toții sunt copiii lui Dumnezeu, dar ei își vor pierde sufletele în favoarea fiarei.

Pedepsele fac parte din Planul lui Dumnezeu de a curăța pământul, cu scopul de a-i purifica atât pe păcătoși cât și pământul pe care voi umblați.

Doar când pământul va fi purificat va putea avea loc A Doua Mea Venire.

Rugați-vă, discipolii Mei, ca să aveți curajul și tăria necesară pentru a face față pedepselor.

Niciodată să nu vă temeți de ele, pentru că voi, Armata Mea, vă veți ruga pentru națiunile acestea și veți ajuta la purificarea de care este atâta nevoie în procesul convertirii omenirii.

Pecetea Dumnezeului Celui Viu vă va proteja pe fiecare dintre voi.

Tatăl Meu, datorită iubirii pe care o are față de toți copiii Săi, e nevoit să-i pedepsească, pentru că dacă nu ar face-o, ei ar înainta în marș involuntar spre porțile iadului.

Al vostru, Isus