Joi, 05 iulie 2012 la ora 15:30

Prea iubita Mea fiică, ajută-mă în durerea Mea, pentru că plâng pentru toți copiii Mei care refuză să accepte că Eu exist.

Cât tânjesc după ei.

Cât plâng pentru bietele lor suflete.

Sunt atât de inteligenți și deștepți în înțelegerea umană, și refuză să înțeleagă Adevărul despre cine sunt Eu.

Eu sunt Începutul.

Eu sunt Creatorul a tot ce există.

Eu sunt Tatăl lor, chiar dacă mă resping.

Dacă ei ar putea să vadă Adevărul !

Dacă M-ar lăsa măcar să le ating inimile ca să le arăt minunatele și glorioasele Mele planuri care îi așteaptă.

Multe din aceste suflete nu Mă cunosc, și asta nu este din vina lor.

Acestor suflete li se va arăta Adevărul pentru ca ei să aleagă Calea Mea.

Atunci, cei cărora li s-a dat Adevărul, dar care au acceptat ca motivațiile omenești și gloria inteligenței umane să-i orbească, sunt pierduți pentru Mine.

Multe din aceste suflete se vor converti, dar multe suflete vor refuza Cupa Mântuirii arătată lor de Preaiubitul Meu Fiu.

Copii ai Inimii Mele, vă implor. Ajutați-Mă să-i salvez pe prețioșii Mei copii.

Lacrimile Mele curg acum și vă rog pe voi să îi aduceți la Mine prin Milostivirea Divină a Fiului Meu.

Sunt foarte multe suflete, incluzând și copii tineri, care Mă resping sfidător și public, doar pentru a le arăta celorlalți cât de deștepți sunt.

Un respect exagerat pentru inteligența umană este o tentație indusă în sufletele Copiilor Mei de către dușman.

Bestia devorează sufletele copiilor Mei, iar ei nu au nici o idee despre ceea ce le face.

Foarte mulți îngeri căzuți au convins umanitatea că inteligența umană este ireproșabilă.

Când oamenii cred că știu, sau se conving pe ei înșiși că știu Legea Divină a Creației, vor fi prinși într-o capcană înșelătoare.

Nici un om nu poate explica cum am creat Eu universul sau omenirea, indiferent cât s-ar strădui, este imposibil.

Când vor învăța?

Cât va dura până când își vor da seama că acești copii ai Mei, aceste suflete curate, simple și milostive care M-au acceptat, au înțeles simplul adevăr?

Ei nu au nevoie de dovezi deoarece ei Îmi simt Iubirea în sufletele lor curate pe care le-au lăsat deschise pentru ca Eu să le pot inunda cu Harurile Divine.

Eu sunt Dumnezeul vostru, Creatorul vostru și Tatăl vostru Natural.

Copiii Mei trebuie să vină la Mine prin Preaiubitul Meu Fiu și din libera lor alegere. Eu nu îi pot forța.

Vouă, copiilor Mei, vi s-a dat puterea de a ajuta la salvarea sufletelor lor.

Toți cei care veți răspunde cererii Mele de a vă salva frații și surorile prin rugăciune și sacrificiu veți primi haruri speciale.

Puterea Mea este infinită.

Miracolele Mele, alături de suferințele și rugăciunile copiilor Mei, vor folosi la salvarea de moartea veșnică, a sufletelor pierdute.

Vă iubesc dragii Mei copii.

Veniți să Mă ajutați să unesc prețioasa Mea familie și ajutați-L pe Fiul Meu să învingă bestia înainte ca ea să mai fure vreun suflet de-al copiilor Mei.

Iubitorul vostru Tată.
Dumnezeu cel Preaînalt