Miercuri, 11 iulie 2012 la ora 19:30

Prea iubita Mea fiică, tu suporți Suferința Mea în aceste vremuri, când Eu plâng din cauza nenumăraților copii ai lui Dumnezeu care mor în stare de păcat de moarte.

E atât de dureros faptul că Eu îndur din nou teribilele răni care Mi-au fost pricinuite în timpul Răstignirii Mele.

Fiica Mea, este important ca tu să înțelegi ceea ce ți se întâmplă ca să poți să te pregătești pentru a face față acestei misiuni care îți provoacă atât de multă suferință.

Era de așteptat să înduri abuzuri în Numele Meu.

Fiecare dintre sufletele alese, când răspândea Cuvântul Meu Sfânt în lume, a avut de suferit umilire, așa cum trebuie să înduri tu acum. Ei au fost ridiculizați, abuzați, făcuți să pară proști și chiar mai rău de atât, au fost acuzați de a fi șarlatani ce răspândesc minciuni.

Și Eu am fost numit mincinos. și de Mine au râs. Au spus că am fost un șarlatan, un impostor și că am fost împotriva Cuvântului Lui Dumnezeu.

Pentru a demonstra că am fost un impostor, ei au folosit orice argument.

Ei au folosit chiar Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, Tatăl Meu Veșnic, pentru a încerca să demonstreze că ceea ce am spus contrazice Sânta Scriptură.

Oricine poate să susțină că vorbește în Numele lui Dumnezeu. Foarte puțini dintre cei care spun că primesc Cuvântul lui Dumnezeu sunt luați în serios. Ei de obicei sunt ignorați.

Însă cei care spun că vorbesc în Numele Meu, dar care nu o fac și care intenționat răspândesc minciuni, sunt de obicei încurajați și acceptați și asta ca urmare a influenței înșelătoare a satanei.

În cazul profetului adevărat, Glasul Meu este atât de puternic încât va provoca o reacție pe măsură. În astfel de cazuri, oamenii ori vor îmbrățișa Cuvântul Meu cu dragoste față de Adevăr, ori se vor lepăda în totalitate de Mine.

Cei care Mă acceptă, vor simți Iubirea Mea atingându-le sufletele într-un mod ce le va înflăcăra inimile fără cale de întoarcere.

Cei care Mă resping nu Mă vor ignora. În loc de aceasta, ei Mă vor ridiculiza și Îmi vor defăima Cuvântul Sfânt cu o răutate opusă virtuților creștine pe care susțin că le au.

Ei se vor lepăda de Mine zicând că Cuvântul Meu Sfânt contrazice Cuvântul lui Dumnezeu, tot așa cum făceau când umblam Eu pe pământ.

Ei nu reușesc să înțeleagă de ce Cuvântul Meu produce o reacție atât de puternică. Ei sunt ispitiți de satana și nu își dau seama de acest lucru. Ei au lăsat garda jos și astfel i-au permis lui să le umbrească dragostea față de Mine.

Nimeni nu va ignora Cuvântul Meu. Ei nu pot face asta. Cuvântul Meu cu siguranță le va provoca o reacție, fie una de iubire, fie una de ură.

Al vostru Isus