Miercuri, 15 august 2012 la ora 01:00

Prea iubita Mea fiică, îți vorbesc despre această zi, o zi cât se poate de importantă, ziua în care am ales să arăt lumii Cartea Mea.

Aceasta este ziua Înălțării cu trupul la cer a iubitei Mele Mame, Regina Cerurilor, Regina Pământului, Mama Mântuirii.

Nu este o coincidență faptul că această Carte a Adevărului este arătată în această zi, deoarece Mama Mea este Mama Mântuirii. Cartea este menită să ajute la mântuirea sufletelor întregii omeniri.

Mama Mea joacă un rol important în mântuirea sufletelor.

Ea este co-mântuitoare și Mijlocitoare a Harurilor, și Avocat. Acest lucru înseamnă că Binecuvântata Mea Mamă a fost aleasă de Dumnezeu să Mă ajute pe Mine, Fiul ei, în planul final al mântuirii.

Rolul Ei în această însemnată perioadă de timp nu este înțeles.

Ea a dat naștere Mântuitorului omenirii și a adus pe lume Darul mântuirii, prin faptul că a acceptat să devină Mama Mea.

Ea este mama tuturor copiilor lui Dumnezeu acum, și i-a fost dată puterea de a-l zdrobi pe satana, pe măsură ce Eu mă pregătesc să salvez omenirea de planul său viclean care amăgește pe copiii lui Dumnezeu.

Cartea Adevărului nu este o carte oarecare. Ea este Cuvântul Meu Sfânt, prima parte din multe alte revelații, pentru a converti lumea.

Chiar dacă pare foarte greu de realizat, cu atâtea obstacole puse înaintea ta, fiica Mea, această lucrare este ocrotită de Cer, te asigur.

Aceasta este Cartea Mea. Cuvântul Meu. Promisiunea Mea.

Când am spus că voi veni din nou, exact asta am vrut să spun: că, într-adevăr, voi veni iarăși.

Întocmai cum s-a întâmplat când am venit în această lume pentru întâia oară, Dumnezeu, Tatăl Meu Veșnic, și-a pregătit copiii dinainte, prin profeți.

Mulți au ascultat. Mulți nu au făcut-o.

Oricum după toate acestea, lumea nu a dat greș în a înțelege Adevărul. Oamenii au cunoscut și au înțeles sensul Pătimirii Mele pe Cruce, și libertatea pe care ea a dat-o lumii, ca Dar al mântuirii veșnice.

Același lucru se petrece acum. Lumea este pregătită pentru A Doua Mea Venire. Acum.

Cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu este dat omenirii, prin aceste mesaje, ca un Dar de mare preț.

Mulți vor asculta. Mulți nu o vor face.

Un lucru e limpede. Foarte puțini vor fi cei ce nu vor fi aflat despre acest eveniment.

Oamenii, fie vor primi Cuvântul Meu, așa cum îl dau acum lor, fie nu îl vor primi.

Eu am împlinit promisiunea Tatălui Meu.

Tatăl Meu a promis lumii că îi va da Cartea Adevărului în aceste vremuri.

Mulți vor îmbrățișa Adevărul și îl vor accepta. Alții vor găsi acest Adevăr prea amar pentru gustul lor și vor spune că este o minciună.

Ei să știe însă că Legământul va fi îndeplinit, la fel ca și profețiile.

Niciun om, indiferent de felul în care argumentează împotriva Cuvântului Meu Sfânt, nu va împiedica Adevărul să fie dezvăluit lumii.

Profețiile din Cartea Apocalipsei se desfășoară sub ochii voștri.

Niciun om nu pricepe întregul înțeles al Cărții Apocalipsei, deoarece înțelesurile ei nu au fost arătate lumii în mod limpede, ci doar ca linii directoare.

Acum că Eu, Mielul lui Dumnezeu, am venit așa cum am făgăduit, ca să deschid pecețile, puțini vor accepta acest lucru.

De ce? Dacă credeți în Mine, în aceste mesaje, de ce respingeți Adevărul atunci când vă este dat?

Dacă nu acceptați Adevărul dat vouă despre falsul profet, anticristul și alte profeții înseamnă că nu Îmi veți îngădui să vă îndrum spre mântuirea sufletelor.

Doar urmând Adevărul puteți fi salvați.

Luați aminte că doar Adevărul vă va elibera de minciunile care infestează omenirea, prin satana.

Trebui să o chemați neîncetat pe Mama Mea, să vă ajute să veniți la Mine, pentru a fi ocrotiți de minciunile pe care satana le întrebuințează pentru a vă împiedica să ascultați Adevărul Cuvântului Meu Sfânt de pe urmă, dat lumii înainte de A Doua Mea Venire.

Mergeți în pace și iubire. Vă adun pe toți sub ocrotirea Sângelui Meu prețios în aceste vremuri.

Mă bucur pentru răspunsul vostru, iubiți discipoli și mă bizui pe credința voastră ca să Mă ajute în această misiune aparte.

Al vostru, Isus