Vineri, 24 august 2012 la ora 03:15

Prea iubita Mea fiică, vreau ca tu să le ceri discipolilor Mei să înceapă recitarea zilnică a Litaniilor „Isus pentru Omenire”, începând de acum.

Aceste rugăciuni vor aduce mari Haruri și îi vor salva pe toți aceia pentru care vă oferiți intențiile speciale spre mântuirea sufletelor lor.

Această a doua Litanie este în onoarea Tatălui Meu Veșnic, care îi iubește pe toți copiii Lui dragi.

Îmi sprijin capul pe Umărul Lui, Mâinile Mele Îl îmbrățișează în fiecare zi, pentru a-I acorda mângâierea de care are nevoie pentru toate acele suflete care s-au pierdut de El.

Veniți la El, preaiubiții Mei discipoli, și mulțumiți-I Tatălui Meu pentru Darul Harului de a-i face imuni la Focul Iadului pe cei ce răspund chemării Lui.

Litania de Rugăciune (2) "Isus către Omenire": Pentru Harul Imunității

"O, Preaînalt Tată Ceresc,
Te iubesc.
Te cinstesc.
Doamne Miluiește.
Doamne iartă-ne greșelile.
Te ador.
Te laud.
Îți mulțumesc pentru toate Harurile Tale speciale.
Te implor să le dai Harul Imunității celor pe care îi iubesc
(numiți-i pe toți cei ale căror sufletele vreți să se mântuiască)
Îți ofer pentru totdeauna loialitatea mea.
O, Tu Tată Ceresc,
Creatorul a toate câte sunt,
Creatorul Universului,
Creatorul Omenirii,
Tu ești sursa a toate.
Ești sursa Iubirii.
Tu ești Iubirea.
Te iubesc.
Te onorez.
Mă închin Ție,
Implor Îndurare pentru toate sufletele care nu Te cunosc,
Care nu Te onorează,
Care resping Mâna Milei Tale.
Mă ofer Ție cu mintea, trupul și sufletul,
Pentru ca Tu să-i poți lua în Brațele Tale, feriți de cel rău.
Te rog deschide Poarta Raiului, ca în fine, toți copiii Tăi
Să fie uniți în moștenirea pe care ai creat-o pentru noi toți. Amin."

Vreau ca voi toți să știți asta.

Dragostea Tatălui Meu Veșnic, pe care o poartă pentru fiecare copil al Lui, este mai presus de capacitatea voastră de înțelegere.

Este de cel puțin o sută de ori mai puternică decât dragostea pe care un părinte pe pământ o poartă în inima sa pentru copilul său.

Dragostea pe care Tatăl Meu o are pentru copiii Săi este atât de puternică, încât El a făcut mari jertfe de care voi nu sunteți conștienți.

Mâna Lui a fost retrasă de la pedepsele pe care El le-a stabilit pentru copiii Săi.

Răbdarea Lui a fost încercată la maxim.

El a ignorat insultele aruncate asupra Sa.

În schimb, El vrea să-și aducă înapoi copiii, nu prin frică, ci prin dragostea acelor copii ai Lui care Îl iubesc cel mai mult.

El se bazează pe voi, cei care ne purtați o dragoste profundă și statornică atât Lui cât și Mie, Fiului Său. Se bazează pe ajutorul vostru pentru a-i aduna pe copiii pierduți, pentru a-i putea aduce la El.

Aduceți toate sufletele apropiate inimii voastre și așezați-le în fața Tronului Tatălui Meu și, în Milostivirea Lui, vă va da cel mai mare Dar dintre toate. Le va dărui salvarea.

Aduceți numele sufletelor întunecate, incluzându-i în listă și pe aceia pe care nu îi cunoașteți, și cereți milă pentru sufletele lor.

Tatăl Meu așteaptă, cu dragoste în Inima Sa, răspunsul vostru generos.

Veniți. Nu ezitați, pentru că acesta este cel mai extraordinar Dar venit din Ceruri.

Voi, cei care aparțineți acestei generații, sunteți cu adevărat binecuvântați.

<em><strong>Al vostr</strong></em>

Mesajul contine

Pentru Harul Imunității
Litania de Rugăciune (2) "Isus către Omenire"

Veniți la El, preaiubiții Mei discipoli, și mulțumiți-I Tatălui Meu pentru Darul Harului de a-i face imuni la Focul Iadului pe cei ce răspund chemării Lui.

Isus @ 24 aug 2012, 03:15

O, Preaînalt Tată... citește tot