Sâmbătă, 25 august 2012 la ora 12:00

Copila mea, Cerul se bucură. Corurile îngerești cântă cu glas tare, întru proslăvirea Tatălui meu.

Milostivirea Sa Slăvită, dăruită de El prin deosebitul Har al Imunității, este aclamată cu mare dragoste și bucurie de toți îngerii și sfinții din Ceruri.

Copiii mei încă nu înțeleg semnificația acestui măreț Dar al Milostivirii dat de către Tatăl, Dumnezeul cel Preaînalt. Voi, copiii mei, aveți acum puterea de a-i salva pe ceilalți, cei cu suflete pierdute.

Acest lucru înseamnă că puterea celui rău poate fi biruită într-un mod în care până acum era imposibil.

Minciunile, amăgirea și ura pe care cel rău le sădește în mintea copiilor lui Dumnezeu pot fi făcute să fie inutile, dacă rugăciunile celor care Îl iubesc pe Fiul meu sunt aduse înaintea Tronului Tatălui meu.

Îmbrățișați Darul Harului Imunității, copii.

Prețuiți-l, pentru că este un dar special din Ceruri.

El vă dovedește dragostea Tatălui vostru pentru fiecare dintre preaiubiții Lui copii.

El este una dintre marile minuni arătate tuturor copiilor lui Dumnezeu în vremurile din urmă.

Vă mulțumesc că răspundeți chemării mele.

Maria,
Regina Raiului.
Mamă a Mântuirii