Duminică, 16 septembrie 2012 la ora 22:50

Mult iubita Mea fiică, aceasta este o avertizare pentru acele grupări mondiale elitiste care, prin alianțele lor puternice, plănuiesc să controleze toate națiunile.

Voi, care îl aveți ca dumnezeu pe satana, să știți că sufletele voastre sunt întunecate de norii răutății, răspândiți în voi de către cel rău.

Sunteți în mare pericol și totuși alegeți să îl venerați pe diavol, care vrea să vă fure sufletele și să vă tortureze în veșnicie.

Planurile voastre de a impune, conduce, controla și iniția un genocid împotriva copiilor lui Dumnezeu nu numai că vor fi dejucate de Mâna Tatălui Meu, ci vor și întoarce acest rău împotriva voastră.

Veți fi sever pedepsiți pentru vicleniile voastre.

Păcatele de care sunteți vinovați Mă dezgustă, iar ura și disprețul vostru pentru acei oameni pe care pretindeți că ii serviți prin guvernarea voastră vă vor distruge pentru totdeauna.

Fascinația scurtă de care vă veți bucura când veți pune mâna pe frâiele puterii asupra națiunilor și veți introduce un regim dictatorial nelegiuit, vă vor aduce viață eternă în Iad.

Vi se vor da multe șanse de a întoarce spatele grupului nefast de elită a puterii. Dar să fiți atenți, pentru că timpul care vi se va da va fi limitat.

Să nu subestimați niciodată Puterea lui Dumnezeu. Nu subestimați Mânia Lui. Pentru că, deși este Dumnezeu Preamilostiv, El, Dumnezeu, Tatăl Meu Veșnic, este și de temut.

Puterea Sa este nemăsurată. Puterea Sa asupra lui satana va culmina în curând și El va arunca Fiara și legiunile ei în iazul de foc.

Și voi veți fi aruncați în Iad, dacă veți continua să distrugeți Creația lui Dumnezeu, pe copiii lui Dumnezeu.

Tatăl Meu nu vă va ierta, dacă veți depăși limitele imensei Sale Milostiviri.

În ziua în care voi veni să judec, veți tremura cu frica cea mai adâncă, necunoscută încă omenirii.

În acea zi vi se va da pedeapsa pe măsura modului în care voi i-ați tratat pe frații și surorile voastre, copiii lui Dumnezeu.

Atenție. Mânia lui Dumnezeu este de temut.

Al vostru Isus