Duminică, 16 septembrie 2012 la ora 13:45

Mult iubita Mea fiică, o ură la nivel mondial izbucnește acum între națiuni, și toate acestea în Numele lui Dumnezeu.

Cât de puțin cunoaște omenirea despre căile Domnului, care sunt atât de străine de ură.

Ura nu poate veni de la Dumnezeu. Ura este folosită de Satana pentru a insulta Cuvântul lui Dumnezeu.

Satana folosește religia ca mijloc pentru a scuza ura.

Ura ia multe forme, prezentate în multe forme meșteșugit alcătuite de satana și plasate în mințile oamenilor.

Ura poate fi folosită pentru a-i convinge pe unii să accepte minciuni despre o altă persoană și a încuraja astfel dușmănia și tensiunea.

Ura poate fi folosită pentru a crea divizări religioase și a declanșa violență prin blasfemii împotriva Cuvântului lui Dumnezeu.

Când omenirea folosește ura pentru a justifica credința sa în Dumnezeu ea păcătuiește împotriva lui Dumnezeu în modul cel mai grav.

A urî o altă persoană în Numele lui Dumnezeu este o contradicție, pentru că de la Dumnezeu poate veni numai dragoste.

Ura vine doar de la satana.

Alegerea este simplă. Fie Îl alegeți pe Dumnezeu și trăiți viața în acord cu Regulile Sale, fie îl alegeți pe satana și minciunile pe care el le folosește pentru a corupe omenirea și a fura suflete.

Al vostru Isus