Marți, 18 septembrie 2012 la ora 17:40

Mult iubita Mea fiică, pentru discipolii Mei care urmează această misiune a fost un parcurs foarte dificil.

Ei sunt ridiculizați de oamenii ale căror opinii le prețuiesc.

Sunt luați în râs de oameni care pretind a fi maturi spiritual, și sunt scuipați de cei care Mă neagă pe Mine, Isus Cristos.

Însă ei trebuie să accepte Coroana de Spini și umilința de care este nevoie pentru a putea răbda durerea de a suferi pentru Numele Meu Sfânt.

Nici un om nu trebuie să subestimeze calea spinoasă care duce spre mântuirea veșnică.

Dacă îndurați chinurile, veți fi rapid purificați și apoi veți putea să îi ajutați pe alții a căror purificare nu va avea loc decât după Marele Avertisment.

Iubiții Mei discipoli, vor veni vremuri când în mintea voastră vor fi semănate minciuni de către cei care vor ca voi să abandonați această Misiune.

Trebuie doar să rămâneți hotărâți, însă politicoși și tăcuți, atunci când veți avea de înfruntat o asemenea persecuție.

Niciodată să nu vă certați sau să încercați să dovediți autenticitatea Preasfântului Meu Cuvânt, pentru că vă veți poticni și veți cădea. Atunci veți fi loviți și apoi vi se va părea foarte dificil să mergeți mai departe în propovăduirea Preasfântul Meu Cuvânt. Cu alte cuvinte, vă veți împotmoli. Apoi se va instala confuzia și în unele cazuri, chiar Îmi veți întoarce spatele.

Mulți dintre discipolii Mei, care și-au luat crucea pentru a Mă urma în această misiune de salvare a sufletelor, nu au putut continua călătoria lor anevoioasă.

Unii au permis chiar să li se planteze în minte sămânța îndoielii.

Alții au crezut minciunile care le-au fost spuse, pentru a fi negată această ultimă misiune a Mea pe pământ, de a pregăti omenirea pentru cea de-a Doua Venire a Mea.

Au puterea de a continua doar aceia care au o iubire curată pentru Mine, care au o profundă loialitate și care înțeleg rolul suferinței în salvarea sufletelor.

Nu este ușor să Mă urmați pe Mine, Isus al Vostru. Deși respectarea învățăturilor Mele vă poate apropia de Inima Mea Sfântă, numai atunci când veți ceda în fața realității Crucii vă veți putea numi cu adevărat discipoli ai Mei.

Multe suflete sărmane cred că atunci când răspund Chemării Mele primesc o putere mare, multă slavă și recunoaștere în lume. Nu este așa.

Eu sunt o victimă în suferință și în asta constă puterea Mea asupra lui satana.

Eu nu sunt acel Fiu al Omului la care oamenii se așteaptă. Eu sunt neconvențional. Eu aleg suflete nevrednice pentru răspândirea mesajelor Mele.

Eu îi chem pe cei mai săraci, pe cei mai blânzi și pe cei mai mari păcătoși, pentru că trebuie să vă arăt că toți sunteți egali în Ochii Mei. Însă pot fi îmbrățișați de Mine numai cei care acceptă smerenia în minte și în suflet și care vor înainta cu repeziciune spre perfecțiunea spirituală.

Suferiți în Numele Meu și eu vă voi înălța în slavă în Noul Paradis.

Acceptați Adevărul Divinității Mele, că Eu niciodată nu Mă voi preamări pe Mine Însumi prin intermediul profeților Mei adevărați și nici ei nu vor căuta slava în Numele Meu.

Acum, veniți la Mine cu încredere și abandon, ca să vă pot face Ai Mei.

Al Vostru Isus